Tiếng Việt | English

26/09/2023 - 09:33

Thạnh Trị: Phụ nữ tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường tuyên truyền về bình đẳng giới

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An triển khai hiệu quả mô hình PN tôn giáo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước. Qua đó, cán bộ, hội viên, PN thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và hiểu biết về các văn bản pháp luật liên quan đến dân tộc, tôn giáo và sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Hội LHPN xã Thạnh Trị tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật về dân tộc, tôn giáo qua các buổi sinh hoạt, lồng ghép hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới và các sự kiện quan trọng khác. Đặc biệt, Hội LHPN xã tuyên truyền người dân treo cờ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tổ chức tư vấn pháp luật cho hội viên, PN, nhất là PN yếu thế, ít tiếp cận thông tin pháp luật.

Bà Võ Thị Châu (ấp 3, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường) chia sẻ: “Trước khi mô hình này được triển khai, người dân ít quan tâm tìm hiểu pháp luật. Tuy nhiên, qua các hoạt động tuyên truyền, các buổi sinh hoạt chi, tổ hội và các sự kiện mà Hội LHPN xã tổ chức, tôi có cơ hội tiếp cận, hiểu biết nhiều hơn về pháp luật”.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường - Trần Thị Kim Yến cho biết: “Mô hình PN tôn giáo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, cán bộ, hội viên, PN nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, biết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp và góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn”./.

Chí Đang

Chia sẻ bài viết