Tiếng Việt | English

26/09/2015 - 20:17

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng tăng đột biến

Từ đầu năm đến nay cả nước thu hút được 17,150 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm đến nay, cả nước thu hút được 17,150 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn giải ngân ước đạt 9,65