Tiếng Việt | English

17/11/2016 - 18:01

Thủ Thừa: Giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 17/11, Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của bộ Chính trị.

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu các chức danh quy hoạch

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy - Dương Văn Tuấn nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025. Theo đó, quy hoạch cán bộ là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện.

Đồng chí đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan,… giới thiệu vào các chức danh theo đúng hướng dẫn.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thủ Thừa triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc làm theo và báo cáo kết quả việc tự giác làm theo của mình với cấp ủy nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, các kế hoạch học Bác đạt kết quả cao nhất./.

Ngọc Hân-Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết