Tiếng Việt | English

08/11/2016 - 17:15

Long An giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt

Long An dự kiến giới thiệu nguồn Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh gồm 107 đồng chí, nguồn quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 24 đồng chí và nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gồm 39 đồng chí.

Chiều ngày 8/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, dự kiến giới thiệu nguồn BCH Đảng bộ tỉnh gồm 107 đồng chí, đạt 1,95 lần so với BCH đương nhiệm; dự kiến nguồn quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 24 đồng chí, đạt 1,66 lần so với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm và dự kiến giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gồm 39 đồng chí; trong đó, quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy gồm 4 đồng chí; quy hoạch chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gồm 4 đồng chí; quy hoạch chức danh Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 đồng chí; quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 đồng chí;…


Đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu dự kiến các chức danh chủ chốt của tỉnh giai đoạn 2020-2025 và 2021-2026

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII xác định việc quy hoạch cán bộ là một nội dung chủ yếu, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp; chủ động có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, tính kế thừa và phát triển, sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Đồng thời, chuẩn bị đội ngũ cán bộ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa tới vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đổi mới, đòi hỏi công tác cán bộ của Đảng mà cụ thể là công tác quy hoạch cán bộ phải được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả cao nhất, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ tới./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết