Tiếng Việt | English

11/06/2020 - 17:00

Thủ Thừa: Nhiều kết quả nổi bật từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thời gian qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đạt kết quả khả quan. Để đạt được điều đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN và các đoàn thể, ban, ngành cũng như sự đồng lòng của nhân dân.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phong trào TDXDĐSVH huyện hướng dẫn tuyến cơ sở tập trung thực hiện giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng và nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao, làm cho phong trào lan tỏa vào từng hộ gia đình và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Thủ Thừa đạt kết quả khả quan

Phó Chủ tịch UBND huyện - Đinh Văn Sáu nhận xét: Trong năm 2019, chất lượng và hiệu quả của phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện ngày càng nâng lên. Nhiều công trình và thiết chế văn hóa, thể thao được nâng cấp, xây mới đưa vào hoạt động phục vụ đời sống văn hóa, thể chất nhân dân. Đặc biệt, đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất của người dân ngày một nâng lên, giảm dần hộ nghèo, không còn hộ đói, tăng hộ khá, giàu.

Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao bước đầu có hiệu quả, nhiều công trình xây dựng và trùng tu di tích lịch sử văn hóa như Đình Vĩnh Phong (thị trấn Thủ Thừa), Đình Bình Cang 1 (xã Bình Thạnh), Di tích lịch sử nhà ông Nguyễn Văn Huệ,… được thực hiện, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Bà Đỗ Thị Tuyết, ngụ ấp 2, xã Mỹ Phú, cho biết: “Khu Di tích lịch sử Nhà ông Nguyễn Văn Huệ  - cơ sở hoạt động cách mạng Mỹ An Phú đang được nhà nước quan tâm đầu tư, nâng cấp; nhân dân rất phấn khởi. Khu vực này trước đây bị địch đánh phá rất ác liệt, là nơi nuôi giấu bộ đội và chôn giấu vũ khí phục vụ kháng chiến. Khi được trùng tu, địa điểm này sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau".

Di tích lịch sử được bảo tồn và gìn giữ (trong ảnh: Di tích lịch sử Đình Vĩnh Phong, thị trấn Thủ Thừa)

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động được cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở vào cuộc, thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ, tạo thành cuộc vận động chính trị - xã hội sâu rộng trong nhân dân gắn với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn phong trào Toàn dân xây dựng nông thôn mới và nhiều phong trào thi đua yêu nước khác. Việc sửa đổi, bổ sung quy ước ấp văn hóa được 100% ấp, khu phố triển khai trên toàn huyện trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chợ Thủ Thừa (khu phố 1, thị trấn Thủ Thừa) được xây mới, chuẩn bị đưa vào sử dụng trong tháng 7/2020 

Qua thực hiện phong trào, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, dự bị động viên 99,5%, dân quân tự vệ đạt 1,7% dân số. Nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, mô hình tiếng kẻng an ninh, ánh sáng trật tự, chốt dân phòng, thanh niên xung kích, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư,… mang lại hiệu quả thiết thực và được nhân rộng, góp phần phòng, chống tội phạm hiệu quả. 

Theo UBND huyện, từ phong trào TDĐKXDĐSVH, đời sống và kinh tế của nhân dân ngày một đi lên. Hộ giàu, khá tăng nhanh; số hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố gần 99% (vùng đô thị đạt 100%). Toàn huyện có 18/32 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Số bác sĩ công tác tại các xã đạt 100%; 12/13 xã, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 82%.

Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đề ra mục tiêu trong năm 2020, phấn đấu 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; duy trì 96% ấp, khu phố giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa; 100% cơ quan, trường học đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Duy trì nâng chất 8 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn Thủ Thừa đạt chuẩn văn minh đô thị.

Năm 2019, toàn huyện đạt 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét đạt trên 98%; 59/59 ấp, khu phố văn hóa; 9/13 xã, thị trấn đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và học sinh, sinh viên vay vốn với tổng số tiền gần 24 tỉ đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.832 lao động; chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 260 học viên; lao động qua đào tạo đạt hơn 70%. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ đói; trong năm 2019, toàn huyện chỉ còn 454 hộ nghèo (1,68%), hộ cận nghèo là 583 (2,15%).

Huyện xây dựng 22 nhà văn hóa ấp, khu phố đạt kiên cố; 38 nhà văn hóa bán kiên cố; 13 đài truyền thanh xã, thị trấn; 56 trạm truyền thanh ấp, khu phố; 54 điểm đọc báo ở khắp địa bàn cơ sở đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ giải trí cho nhân dân. Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa thể thao huy động nhiều nguồn lực cho sự nghiệp văn hóa, thể thao với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Toàn huyện xây dựng 5 tổ chức hội quần chúng hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng 57 câu lạc bộ đội, nhóm sinh hoạt văn hóa - văn nghệ;...

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết