Tiếng Việt | English

25/11/2021 - 19:04

Tiếp tục nâng chất, củng cố hợp tác xã

Ngày 25/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác nông nghiệp, hợp tác xã điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tân Thạnh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Tân Thạnh

Hiện nay, huyện Tân Thạnh có 15 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 216 THT. Thời gian qua, các HTX trên địa bàn huyện hoạt động chưa hiệu quả mặc dù các cấp, các ngành hỗ trợ rất nhiều.

Nguyên nhân, năng lực quản lý của Ban điều hành HTX còn hạn chế về trình độ và năng lực, chưa có phương án hoạt động kinh doanh gắn với tình hình thực tế của địa phương; các thành viên HTX chưa mạnh dạn đóng góp vốn theo điều lệ; chưa tìm được đối tác để thực hiện mô hình liên kết, tìm đầu ra ổn định cho nông sản,…

Riêng HTX điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh là HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh Tây hoạt động mang tính chất cầm chừng, chưa phát huy được tiềm năng sẵn có. Cụ thể, đến nay, HTX chỉ đạt 3/5 tiêu chí trong bộ tiêu chí HTX điểm của UBND tỉnh.

Tại đây, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị huyện Tân Thạnh tiếp tục quan tâm, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của HTX, trong đó cần phát huy tốt vai trò nòng cốt của các thành viên trong HTX. Còn những kiến nghị của huyện, HTX, đoàn sẽ ghi nhận và báo cáo về lãnh đạo sở để có biện pháp tháo gỡ kịp thời./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết