Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Năm 2014

Toàn tỉnh Long An tăng 9 trường mầm non

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh vừa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi nhằm kiểm tra kết quả đã thực hiện trong năm 2014 và đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch thực hiện năm 2015.

Năm 2014, toàn tỉnh tăng 9 trường mầm non. Bên cạnh đó, mạng lưới trường mầm non được củng cố, mở rộng đến hầu hết các địa bàn dân cư xã, phường, thị trấn, đáp ứng phần lớn nhu cầu phổ cập và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ,... Đa số các đại biểu thống nhất với nội dung dự thảo. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung thêm nội dung, chỉnh sửa lại số liệu về  kinh phí; có biện pháp phòng, chống bệnh cho trẻ trong trường học, các huyện có công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi còn hạn chế nên báo cáo kế hoạch, tiến độ thực hiện trong năm 2015,...

Bà Trần Thị Nhanh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp điều phối hợp lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ hiện nay.                    

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết