Tiếng Việt | English

10/09/2021 - 20:44

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư còn rất thấp

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Long An, đến nay tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do đơn vị làm chủ đầu tư còn ở mức thấp.

Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư năm 2021 còn rất thấp

Cụ thể, năm 2021, theo kế hoạch tổng nguồn vốn đầu tư công được giao thực hiện các công trình, dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư là 1.168.042 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay mới giải ngân được 327.418 triệu đồng (28,02%).

Trong đó, kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng được giao là 391.589 triệu đồng nhưng đến nay tỷ lệ giải ngân là 0%. Còn vốn xây lắp theo kế hoạch được giao là 776.453 triệu đồng nhưng đến nay mới giải ngân được 237.418 triệu đồng (42,17%). 

Nếu phân loại theo các công trình dự án thì các công trình giao thông trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nguồn vốn theo kế hoạch được giao là 422.589 triệu đồng nhưng mới giải ngân được 54.974 triệu đồng (13,01%); các công trình khởi công mới trong năm 2021 nguồn vốn theo kế hoạch được giao là 151.000 triệu đồng, đến nay mới giải ngân được 9.637 triệu đồng (6,38%); công trình chuyển tiếp, nguồn vốn theo kế hoạch được giao là 595.453 triệu đồng nhưng đến nay cũng mới giải ngân được 262.689 triệu đồng (44,19%).

Dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình

Lý do tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư hiện còn thấp là do còn nhiều công trình đang gặp khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục pháp lý và do tác động của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công./.

Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích