Tiếng Việt | English

14/09/2020 - 10:24

Ứng xử phải phù hợp với văn hóa truyền thống

Văn hóa ứng xử nói chung, trong đó có văn hóa ứng xử của giới trẻ được thể hiện qua sự giao tiếp giữa con người với con người, giữa cá nhân với cộng đồng xã hội.

Văn hóa ứng xử nói chung, trong đó có văn hóa ứng xử của giới trẻ được thể hiện qua sự giao tiếp giữa con người với con người, giữa cá nhân với cộng đồng xã hội. Đồng thời, nó còn là sự phản ứng của người này trước sự tác động của người khác trong một tình huống nào đó, một hoàn cảnh nào đó. Ứng xử không chỉ đơn thuần là vấn đề ngôn ngữ mà còn là yếu tố văn hóa, là bộ phận quan trọng trong giao tiếp.

Thực tế trong giao tiếp cho thấy, hầu hết mọi người đều lựa chọn, sử dụng từ để ứng xử phù hợp thể hiện sự kính trọng, lễ phép, lịch sự, khiêm nhường, nhã nhặn, thể hiện văn hóa ứng xử. Dù vậy, đôi khi chúng ta vẫn nghe thấy đâu đó cách ứng xử phản cảm như nói tục, chửi thề, vô lễ với người lớn tuổi.

Từ ngữ sử dụng thể hiện văn hóa ứng xử của từng môi trường cũng khác nhau: Ứng xử trong gia đình thể hiện nếp văn hóa tình cảm, sự hòa hợp trong đời sống gia đình; ứng xử trong nhà trường phản ánh nghĩa vụ, trách nhiệm giữa thầy và trò, thể hiện vị thế xã hội, tính tôn ti và tình cảm giữa bạn bè cùng trường, cùng lớp; ứng xử trong nhà chùa, trong bệnh viện,… từ ngữ ứng xử cũng không giống nhau và rất phong phú.

Từ xa xưa, ông bà ta luôn quan tâm răn dạy con cháu “Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, dạy con cháu cách ứng xử trong giao tiếp qua ca dao, tục ngữ và qua việc nêu gương thực hiện văn hóa ứng xử. Những nét đẹp ấy vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay.

Để thực hiện tốt văn hóa ứng xử nói chung, trong đó có văn hóa ứng xử của giới trẻ, cần tập trung tuyên truyền, vận động để mọi người, nhất là giới trẻ tích cực thực hiện tốt các quy định về xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xóa bỏ cách ứng xử phản cảm, thiếu văn hóa; Xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình và xã hội phù hợp với phong tục, tập quán và văn hóa truyền thống của dân tộc./.

Nguyễn Minh Khuê

Chia sẻ bài viết