Tiếng Việt | English

24/06/2022 - 08:45

Văn phòng Đăng ký đất đai nâng cao chất lượng hoạt động

Văn phòng Đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) tập trung thực hiện các giải pháp, nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động.

Văn phòng Đăng ký đất đai luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Văn phòng Đăng ký đất đai luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Theo Giám đốc VP ĐKĐĐ - Phan Văn Cường, trong quá trình hoạt động, đơn vị nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ cấp trên. Đơn vị luôn cố gắng đổi mới hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm, đơn vị đề ra các giải pháp trọng tâm và tập trung thực hiện hiệu quả; chú trọng công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển KT-XH địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Tài (ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết: “Khi đến liên hệ thực hiện các thủ tục về chuyển mục đích, chuyển quyền sử dụng đất, chúng tôi được cán bộ phụ trách hướng dẫn tận tình. Hồ sơ (HS) được giải quyết nhanh chóng, trả kết quả đúng hẹn. Nếu trễ, cán bộ phụ trách cũng thông tin về lý do, xin lỗi”.

Còn theo ông Trần Trọng Hiếu (thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc), đội ngũ tiếp nhận, trả kết quả ngày càng chuyên nghiệp, nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn đầy đủ các thủ tục, giúp người đến giao dịch tiết kiệm thời gian, công sức. HS về đất đai được giải quyết nhanh chóng, ít bị trễ hẹn hơn trước. Quan trọng hơn, trong quá trình làm việc, cán bộ cầu thị, lắng nghe, kịp thời thông báo nguyên nhân, giải thích cụ thể và xin lỗi nếu hồ sơ bị trễ hẹn.

Ông Phan Văn Cường cho biết: Đơn vị không ngừng đổi mới hoạt động để hướng đến sự hài lòng và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đơn vị tổ chức quán triệt tinh thần và thực hiện hiệu quả phương châm “5 không” trong giải quyết TTHC về đất đai như không gây phiền hà, nhũng nhiễu, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; không trễ hẹn HS khi tiếp nhận giải quyết; không trực tiếp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện HS mà không thông qua Trung tâm Hành chính công (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác); không nhận phong bì, quà cáp của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; không đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết TTHC.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ

Ông Phan Văn Cường thông tin: Bên cạnh kết quả đã đạt, khi thực hiện nhiệm vụ, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Việc thống nhất giải quyết HS chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư của các dự án chưa giải quyết triệt để; số lượng HS tăng nhiều; HS trễ hẹn thuộc HS mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mất trang bổ sung phải kiểm tra thông tin địa chính nên mất thời gian dẫn đến trễ hẹn;...

Trong 6 tháng còn lại của năm, đơn vị tiếp tục đề ra các giải pháp, đổi mới, nâng cao chất lượng, quyết tâm với tinh thần cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao. Trong đó, tăng cường kiểm soát HS trễ hẹn nhằm phấn đấu kéo giảm tỷ lệ HS trễ hẹn của tổ chức xuống dưới 1%; hộ gia đình, cá nhân xuống dưới 2% (chỉ tiêu Sở Tài nguyên và Môi trường giao). Kiểm soát chặt chẽ, tập trung tham mưu giải quyết HS đất đai bảo đảm đúng quy định pháp luật và đúng thời gian, không để phát sinh HS trễ hẹn. Trường hợp vướng mắc trong quá trình giải quyết HS thì kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo cho ý kiến giải quyết. Đơn vị tiếp tục tham mưu thực hiện các nội dung liên quan tại Văn bản số 3897/UBND-KTTC, ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho các chi nhánh. Thực hiện kiểm tra, thẩm định trích đo địa chính thửa đất do các đơn vị có chức năng đo đạc; trích lục bản đồ địa chính theo yêu cầu của người dân; cung cấp thông tin của cơ quan có thẩm quyền, cá nhân có yêu cầu.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường phối hợp Phòng Quản lý đất đai giải quyết HS giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức (viết, in giấy chứng nhận; luân chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính) kịp thời, đúng thời gian. Tiếp tục thực hiện công tác xét tuyển, tuyển dụng viên chức theo kế hoạch được duyệt; rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự, đẩy mạnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị cho viên chức, người lao động để đáp ứng nhu cầu. Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý đất đai VBDLIS trong công tác cập nhật thông tin địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và modul Reportlis luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan liên quan trong giải quyết HS, TTHC lĩnh vực đất đai nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí vận chuyển và hạn chế trễ hẹn trong giải quyết HS đất đai.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết HS đất đai, cập nhật kịp thời các biến động vào HS địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, thực hiện dự án hệ thống thông tin đất đai (VILG); tiếp tục cập nhật, chỉnh lý HS địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn trước ngày 01/01/2017. Thực hiện số hóa HS, tài liệu lưu trữ về đất đai của các tổ chức, doanh nghiệp vào phần mềm quản lý HS lưu trữ tài nguyên và môi trường.

Văn phòng Đăng ký đất đai phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của tổ chức xuống dưới 1%; hộ gia đình, cá nhân xuống dưới 2%

6 tháng đầu năm 2022, đối với hồ sơ (HS) của tổ chức, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận tổng số 1.111 HS, trong đó: Đã giải quyết 1.029 HS, đang giải quyết 82 HS, quá hẹn 0 HS, tỷ lệ trễ hẹn 0%. Đối với HS hộ gia đình, cá nhân: HS giải quyết thủ tục hành chính tại các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc: Đã giải quyết 172.864 HS.

6 tháng đầu năm 2022, HS đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết, trong đó, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi theo yêu cầu chủ sử dụng, cấp đổi bổ sung tài sản, cấp đổi theo dự án nâng tỷ lệ bản đồ, cấp lại (do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất): Số lượng 4.858 HS, tương ứng với 1.033ha; HS biến động (chuyển quyền, hợp thửa, tách thửa,...): Số lượng 119.897 HS, tương ứng với diện tích 29.587ha. HS đăng ký giao dịch bảo đảm: Tiếp nhận và giải quyết 25.248 HS đăng ký giao dịch bảo đảm của hộ gia đình, cá nhân; tiếp nhận và giải quyết 469 HS đăng ký giao dịch bảo đảm của tổ chức./.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết