Tiếng Việt | English

28/01/2022 - 14:57

Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ

Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Long An tổ chức các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, thường xuyên đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN).

Văn phòng Đăng ký đất đai luôn đổi mới hoạt động, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Văn phòng Đăng ký đất đai luôn đổi mới hoạt động, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Nhằm phát huy kết quả đã đạt, khắc phục hạn chế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành đề nghị VPĐKĐĐ tỉnh trong năm 2022 tiếp tục nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Trong đó, VPĐKĐĐ tỉnh chủ động quan tâm, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay tại các chi nhánh văn phòng; hoàn thiện lại, bổ sung đầy đủ các chức danh trong đề án vị trí việc làm, bảo đảm đúng quy định đề ra. Đồng thời, VPĐKĐĐ tập trung khắc phục các hạn chế, nhất là trong công tác cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Thời gian qua, VPĐKĐĐ tỉnh luôn nỗ lực, thường xuyên đổi mới hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, chủ động, sáng tạo, chú trọng trong công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, DN, góp phần vào sự phát triển KT-XH địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Hùng (thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc), những thủ tục về đất đai được cán bộ hướng dẫn tận tình, cụ thể, rõ ràng giúp người dân thuận lợi, dễ dàng trong thực hiện công việc. Hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, trả kết quả đúng hẹn, ít bị trễ hơn so với trước đây. Còn bà Mai Thị Huyền (ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân, huyện Cần Đước) cho hay: Các hồ sơ đất đai được giải quyết nhanh chóng hơn so với trước đây. Đội ngũ tiếp nhận, trả kết quả ngày càng chuyên nghiệp, nhiệt tình, hỗ trợ, hướng dẫn đầy đủ các thủ tục, tránh phải đi lòng vòng, rườm rà, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân. Điều đặc biệt, khi hồ sơ bị chậm trễ, cán bộ phụ trách chủ động gọi điện thông báo nguyên nhân, giải thích cụ thể và xin lỗi, điều này khiến chúng tôi cảm thấy hài lòng hơn.

Theo Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh - Phan Văn Cường, với tinh thần “Viên chức, người lao động quyết tâm phục vụ tốt người dân, DN trong giải quyết thủ tục đất đai”, VPĐKĐĐ tỉnh tiếp tục đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã có kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, VPĐKĐĐ tỉnh tổ chức quán triệt tinh thần và thực hiện hiệu quả phương châm “5 không - 5K” trong giải quyết TTHC về đất đai để bảo đảm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Thứ nhất, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, khó khăn cho người dân và DN. Thứ hai, không trễ hẹn hồ sơ khi tiếp nhận giải quyết. Thứ ba, không trực tiếp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ mà không thông qua Trung tâm Hành chính công (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Thứ tư, không nhận phong bì, quà của người dân, DN trong giải quyết TTHC. Thứ năm, không đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, VPĐKĐĐ tỉnh tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả CCHC trong giải quyết TTHC cũng như các công việc liên quan được giao. Đơn vị định hướng “Tác nghiệp chuyên môn - Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu - Tích hợp và chia sẻ thông tin - Từng bước tiến đến tự động hóa hệ thống” trong suốt quá trình hoạt động theo từng giai đoạn cụ thể. Văn phòng đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, thống nhất TTHC, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất, phục vụ đa mục tiêu, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng và áp dụng phần mềm ứng dụng theo dõi, quản lý đối với ngành để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Phấn đấu trả kết quả hồ sơ đúng hẹn

Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh - Phan Văn Cường thông tin: Bên cạnh kết quả đã đạt, đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế nhất định khi thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị tiếp tục đề ra các giải pháp, đổi mới, nâng cao chất lượng, quyết tâm ngay từ đầu năm với tinh thần cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao. Trong đó, đơn vị tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý và điều hành đơn vị, tiếp tục quán triệt nắm bắt tư tưởng, thái độ phục vụ trong việc giải quyết TTHC, tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ của viên chức, người lao động. Văn phòng kiện toàn, tinh gọn về tổ chức bộ máy. Thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm, kiện toàn nhân sự, bảo đảm duy trì sự ổn định hoạt động tại chi nhánh và VPĐKĐĐ.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022 (Trong ảnh: Nhiều cá nhân, tập thể của Văn phòng Đăng ký đất đai được khen thưởng vì có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ)

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022 (Trong ảnh: Nhiều cá nhân, tập thể của Văn phòng Đăng ký đất đai được khen thưởng vì có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ)

Đơn vị tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chính sách, pháp luật cho viên chức, người lao động trong toàn hệ thống, đẩy mạnh công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC về đất đai. Tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu lưu trữ, bảo quản, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường. Triển khai tốt Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (viết tắt VILG) nhằm phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, DN và người dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan trong giải quyết hồ sơ đất đai.

“Năm 2022, VPĐKĐĐ tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát hồ sơ trễ hẹn nhằm phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của tổ chức xuống dưới 1%; hộ gia đình, cá nhân xuống dưới 2%; phấn đấu trả kết quả hồ sơ đất đai trước ngày hẹn và không còn hồ sơ trễ hẹn” - Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh - Phan Văn Cường thông tin thêm./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết