Tiếng Việt | English

26/11/2021 - 09:27

Văn phòng Đăng ký đất đai: Nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng

Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thường xuyên đổi mới hoạt động, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết các hồ sơ (HS), thủ tục hành chính (TTHC), hạn chế trễ hẹn, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Hướng đến sự hài lòng

VPĐKĐĐ tỉnh (một cấp) được thành lập, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết HS liên quan, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, đóng góp vào sự phát triển KT - XH địa phương. Đơn vị luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hiền (ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết: "Các thủ tục liên quan đến đất đai được giải quyết nhanh chóng hơn trước đây rất nhiều. Cán bộ nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn người dân đầy đủ HS, thủ tục khi liên hệ một cửa để giải quyết. Tôi khá hài lòng trước cách làm việc của cán bộ, nhân viên nơi đây".

Còn bà Nguyễn Thị Hồng Trân (ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân, huyện Cần Đước) chia sẻ: "Tôi thường liên hệ giải quyết HS đất đai tại Trung tâm Hành chính công huyện. Người dân được cán bộ hướng dẫn đầy đủ thủ tục, phục vụ tận tình, chu đáo, thời gian trả kết quả cũng sớm hơn so với trước. Đôi lúc, HS bị trễ hẹn nhưng được cán bộ liên hệ, thông tin và giải thích rõ ràng, xin lỗi. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái, không còn khó chịu khi HS trễ hẹn, người dân hài lòng với cách làm việc của đơn vị".

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

“Ngay từ đầu năm, chi nhánh tổ chức quán triệt cho toàn thể viên chức, người lao động nêu cao tinh thần phục vụ trong việc tiếp nhận, giải quyết HS cho các cá nhân, tổ chức. Một số khó khăn, vướng mắc, chi nhánh tổng hợp, báo cáo và tham mưu giải pháp để tháo gỡ. Bên cạnh đó, chi nhánh phối hợp để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, có văn bản trả lời kèm theo lời xin lỗi, giải thích lý do nếu HS bị chậm trễ so với thời gian hẹn trả kết quả” - Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cần Đước - Hồ Hoàng Hưng cho biết.

Ứng dụng công nghệ thông tin

Bên cạnh đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ, đào tạo nguồn nhân lực,... VPĐKĐĐ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong giải quyết TTHC cũng như các công việc liên quan được giao. Đơn vị định hướng “Tác nghiệp chuyên môn - Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu - Tích hợp và chia sẻ thông tin - Từng bước tiến đến tự động hóa hệ thống” trong suốt quá trình hoạt động theo từng giai đoạn cụ thể.

Theo Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh - Phan Văn Cường, đơn vị thường xuyên cải cách TTHC về đất đai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời gian trong giải quyết TTHC,... Văn phòng đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, thống nhất TTHC, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất, phục vụ đa mục tiêu, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng và áp dụng phần mềm ứng dụng theo dõi, quản lý đối với ngành để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thường xuyên đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các công việc

Văn phòng thực hiện kết nối 2 phần mềm quản lý nhằm cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ. Theo đó, khi kết nối HS tiếp nhận từ phần mềm một cửa, một cửa điện tử cập nhật trực tiếp sang phần mềm VILIS, chuyên viên chi nhánh văn phòng các huyện chỉ sử dụng 1 phần mềm duy nhất VILIS để giải quyết HS, TTHC, bảo đảm rút ngắn thời gian.

Cán bộ chi nhánh thực hiện luân chuyển HS trực tiếp trên phần mềm VILIS cập nhật sang phần mềm một cửa, một cửa điện tử, không như trước đây, phải vận hành cùng lúc 2 phần mềm. Theo dõi quá trình giải quyết, luân chuyển của từng biên nhận và từng loại thủ tục, HS được chặt chẽ hơn. VPĐKĐĐ tỉnh theo dõi được số lượng HS chuyển về từ các chi nhánh và tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian nhanh nhất, tổng hợp số lượng giải quyết HS đúng hạn, trễ hạn tại từng địa phương và nguyên nhân của từng HS để có hướng xử lý phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, uy tín, chất lượng phục vụ. Hiện nay, Long An đã và đang tham gia Dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Thực hiện phương châm “5 không”

Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh - Phan Văn Cường thông tin: Với tinh thần "Viên chức, người lao động quyết tâm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục đất đai", VPĐKĐĐ tỉnh tiếp tục đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Mặt khác, Văn phòng tiếp tục cố gắng, phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn xuống dưới 2% đối với HS cá nhân và 1% đối với HS tổ chức.

VPĐKĐĐ tỉnh tổ chức quán triệt tinh thần và thực hiện hiệu quả phương châm “5 không” trong giải quyết TTHC về đất đai. Thứ nhất, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai, không trễ hẹn HS khi tiếp nhận giải quyết. Thứ ba, không trực tiếp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện HS mà không thông qua Trung tâm Hành chính công (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Thứ tư, không nhận phong bì, quà cáp của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Thứ năm, không đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết TTHC.

“Thời gian tới, để hoạt động đạt yêu cầu, hiệu quả hơn nữa, VPĐKĐĐ tỉnh tập trung thực hiện cải cách TTHC, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp, gắn với khẩu hiệu hành động “Tất cả viên chức và người lao động VPĐKĐĐ quyết tâm thực hiện tốt TTHC đất đai để phục vụ người dân, doanh nghiệp”; tiếp tục phối hợp kịp thời đơn vị có liên quan trong giải quyết TTHC về đất đai.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC về đất đai; xây dựng và hoàn thiện bản đồ địa chính, HS địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất trong quản lý, sử dụng, bảo đảm an ninh, bảo mật; cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai kịp thời, chính xác; cung cấp thông tin đất đai được kịp thời, chính xác.

Tiếp tục tham mưu kiện toàn hệ thống VPĐKĐĐ nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, thống nhất về quản lý vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, đơn giản, thuận tiện; đồng thời, tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, tổ chức tuyển dụng, thi thăng hạng và đẩy mạnh công tác chuyển đổi vị trí viên chức và người lao động theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, sửa chữa, nâng cấp công sở bảo đảm điều kiện tốt để làm việc theo hướng văn minh, hiện đại và thân thiện; đầu tư kho lưu trữ bảo đảm đủ quy chuẩn, an toàn để quản lý lưu trữ HS đất đai theo quy định hiện hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động chuyên môn, đạo đức công vụ của từng viên chức và người lao động, của từng phòng chuyên môn trực thuộc và chi nhánh VPĐKĐĐ tại các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An” - Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh - Phan Văn Cường thông tin thêm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013, qua đó đánh giá kết quả đã đạt, những tồn tại, hạn chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; hoàn thành tham mưu tổng kết Kết luận số 720-KL/TU, ngày 29/3/2019 và ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai, thực hiện. Lũy kế kết quả thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng kể từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 720-KL/TU, ngày 29/3/2019 đến nay, đã bồi thường được 1.083,16ha; tính từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, ngày 03/12/2019 đến nay, đã bồi thường được 660,04ha.

Đến nay, tổng số nền bố trí tái định cư trên địa bàn tỉnh là 18.506 nền; số nền đã giao cho người dân là 17.362 nền (chiếm 93,5% so với tổng số nền bố trí tái định cư), đã cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư là 17.413 giấy (chiếm 93,9% so với số nền bố trí tái định cư), đã cấp lại giấy chứng nhận cho người dân là 15.528 giấy (chiếm 89,4% so với số nền đã giao cho người dân), số nền người dân đã xây dựng nhà ở là 5.381 nền. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp kiểm tra, đôn đốc giải quyết vướng mắc, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư cho người dân./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết