Tiếng Việt | English

05/07/2021 - 10:51

Văn phòng Đăng ký đất đai: Thực hiện phương châm “5 không” trong giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng Đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) tỉnh Long An luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quan tâm cải cách hành chính (CCHC), rút ngắn thời gian trong tiếp nhận, trả hồ sơ đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả phương châm “5 không” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện phương châm “5 không” trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai (Trong ảnh: Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân, doanh nghiệp)

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện phương châm “5 không” trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai (Trong ảnh: Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân, doanh nghiệp)

Hướng đến sự hài lòng

VP ĐKĐĐ tỉnh (1 cấp) được thành lập, phát huy hiệu quả, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (HS) về đất đai cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, đóng góp vào sự phát triển KT-XH địa phương. Trong suốt quá trình hình thành, phát triển, VP ĐKĐĐ tỉnh luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, VP ĐKĐĐ tỉnh không ngừng đổi mới, sáng tạo, luôn chú trọng công tác CCHC bằng việc nâng cao chất lượng đội ngũ, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC trong tiếp nhận, giải quyết các HS đất đai, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Trần Văn Hồng, ngụ xã Tân Lân, huyện Cần Đước, cho biết: “Gia đình thường xuyên liên hệ giải quyết các thủ tục lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Hành chính công huyện (Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện). Chúng tôi nhận thấy chất lượng phục vụ tốt hơn, cán bộ phụ trách niềm nở, hướng dẫn người dân nhiệt tình. Đặc biệt, một số thủ tục liên quan được rút ngắn, thời gian trả kết quả sớm hơn so với trước. Một số thắc mắc cũng được giải đáp rõ ràng, cụ thể. Vì thế, chúng tôi khá hài lòng về chất lượng phục vụ của đơn vị”.

Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Cần Đước - Hồ Hoàng Hưng cho biết: Đơn vị tổ chức quán triệt cho toàn thể viên chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần phục vụ tốt nhất trong việc tiếp nhận, giải quyết HS cho các cá nhân, tổ chức. Đơn vị luôn phối hợp để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Một số khó khăn, vướng mắc, đơn vị tổng hợp, báo cáo và tham mưu giải pháp để tháo gỡ. Bên cạnh đó, đơn vị có văn bản trả lời, kèm theo lời xin lỗi, giải thích lý do nếu HS bị chậm trễ so với thời gian hẹn trả kết quả.

Tương tự, tại huyện Đức Hòa, công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả HS lĩnh vực đất đai của Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện. Chi nhánh cố gắng thực hiện, giải quyết sớm nhất các TTHC cho cá nhân, tổ chức khi liên hệ, hạn chế thấp nhất tình trạng HS bị trễ, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Phong, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, cho hay: “Chất lượng phục vụ cũng như giải quyết HS về đất đai của VP ĐKĐĐ ngày càng tốt hơn. HS của chúng tôi ít bị trễ hẹn so với trước, thủ tục được rút ngắn, người dân tiết kiệm khá nhiều chi phí cũng như thời gian, công sức. Người dân hài lòng với cách làm việc như thế. Hiện nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch nên chúng tôi cần các đơn vị hướng dẫn cụ thể hơn về việc nộp HS qua mạng để người dân nắm bắt, thuận lợi hơn trong các công việc liên quan”.

Thực hiện phương châm “5 không”

Theo Giám đốc VP ĐKĐĐ tỉnh - Phan Văn Cường, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đơn vị luôn nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đạt một số kết quả tích cực. Với khẩu hiệu hành động “Viên chức, người lao động quyết tâm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục đất đai”, VP ĐKĐĐ tỉnh tiếp tục đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện những tháng còn lại trong năm 2021. VP tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn xuống dưới 2% đối với HS cá nhân và 1% đối với HS tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

VP tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp, phối hợp kịp thời với đơn vị có liên quan trong giải quyết TTHC về đất đai; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC về đất đai; xây dựng và hoàn thiện bản đồ địa chính, HS địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất trong quản lý, sử dụng, bảo đảm an ninh, bảo mật; cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai kịp thời, chính xác; cung cấp thông tin đất đai được kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, VP tham mưu kiện toàn hệ thống, tinh gọn về tổ chức bộ máy, thống nhất về quản lý vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, đơn giản, thuận tiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của các chi nhánh VP.

Đặc biệt, VP ĐKĐĐ tỉnh tổ chức quán triệt tinh thần và thực hiện hiệu quả phương châm “5 không” trong giải quyết TTHC về đất đai. Thứ nhất, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai, không trễ hẹn HS khi tiếp nhận giải quyết. Thứ ba, không trực tiếp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện HS mà không thông qua Trung tâm Hành chính công (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Thứ tư, không nhận phong bì, quà cáp của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Thứ năm, không đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết TTHC./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích