Tiếng Việt | English

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa X thông qua 16 nghị quyết quan trọng

Cập nhật 21-05-2024

Sau 1 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đổi mới, HĐND tỉnh hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) năm 2024. Dự kỳ họp có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News