Tiếng Việt | English

04/06/2023 - 09:36

Việc học tập và làm theo gương Bác đi vào nền nếp

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của huyện (Ảnh tư liệu)

Qua 2 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", công tác lãnh, chỉ đạo của huyện Bến Lức, tỉnh Long An đi vào nề nếp. Các đơn vị xem việc học tập và làm theo gương Bác thành việc làm tự giác, thường xuyên gắn với các nhiệm vụ chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân nâng cao nhận thức, hành động; nắm vững nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Huyện ủy.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn huyện ngày càng sâu, rộng, phù hợp tình hình thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động, phong trào thi đua của từng địa phương, đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và nhiều tấm gương điển hình được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Các mô hình: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Hiến máu tình nguyện; Tôn giáo chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo; Chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh; Vận động giải phóng mặt bằng; Hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững;... góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết