Tiếng Việt | English

10/10/2021 - 09:09

Viên chức nào được hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do ảnh hưởng của COVID-19?

Viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sẽ không được nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Liên quan đến gói hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp mà Chính phủ mới ban hành kèm theo Nghị quyết 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Pháp Luật TP.HCM nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc là người lao động, viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của các cơ quan nhà nước hỏi về nội dung viên chức có được nhận hỗ trợ không? Nếu được thì trường hợp nào thì sẽ được nhận hỗ trợ từ gói này.

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Nhàn, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: Điều 2, Luật Viên chức 2010 quy định: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, tại khoản 1, Điều 1, Quyết định 28/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định, một trong các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

- Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Theo quy định trên có thể thấy những viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sẽ không thuộc đối tượng để nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ này.

Tuy nhiên, theo Điều 9 Nghị định 60/2021 thì đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành nhiều loại khác nhau. Cụ thể bao gồm các loại sau:

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Do đó, ngoại trừ viên chức, người lao động đang làm cho đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên ra thì viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác vẫn thuộc trường hợp được hỗ trợ nếu đáp ứng điều kiện đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021.

Người lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 gồm:

(1). NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH), không hỗ trợ các trường hợp sau:

+ NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

(2). NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng)

 

Mức hỗ trợ

Thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp Mức hỗ trợ
Dưới 12 tháng 1.800.000 đồng/người
Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng 2.100.000 đồng/người
Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng 2.400.000 đồng/người
Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng 2.650.000 đồng/người
Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng 2.900.000 đồng/người
Từ đủ 132 tháng trở lên 3.300.000 đồng/người
 

Theo PLO.VN

Chia sẻ bài viết