Tiếng Việt | English

20/02/2017 - 12:30

Vĩnh Hưng: 88 người nhận trợ cấp một lần theo Quyết định 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Chỉ đạo 24 huyện Vĩnh Hưng vừa tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần (đợt 1) và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt này, huyện có 88 đối tượng thuộc xã biên giới Thái Bình Trung được nhận trợ cấp theo chế độ, với tổng số tiền 2 triệu đồng/người.

Buổi chi trả chế độ trợ cấp một lần của huyện Vĩnh Hưng

Đến nay, cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề nghị xét duyệt được 4 đợt, với tổng số 579 đối tượng.

Sau đợt chi trả lần này, Ban Chỉ đạo 24 huyện Vĩnh Hưng tiếp tục thực hiện các đợt chi trả tiếp theo cho các đối tượng còn lại ở các xã khác của huyện.

Việc chi trả theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm ghi nhận và tôn vinh công lao của những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc./.

Minh Phương

Chia sẻ bài viết