Tiếng Việt | English

05/01/2016 - 15:32

Đức Hòa – Long An

Chi trả hơn 570 triệu đồng cho các đối tượng theo Quyết định 62

Ngày 5/1/2016, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ tại Ban Chỉ huy quân sự huyện.


Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc – PCT UBND huyện Đức Hòa,Trưởng ban Chỉ đạo 24 của huyện trao quyết định chi trả trợ cấp cho các đối tượng.

Đây là đợt chi trả lần thứ 9 cho 144 đối tượng thuộc hệ quân đội với tổng số tiền trên 570 triệu đồng. Trong 4 năm qua, huyện Đức Hòa đã khảo sát 1.890 đối tượng theo Quyết định 62 và tổ chức chi trả 8 đợt cho 1.649 đối tượng, tổng số tiền chi trả gần 6,7 tỷ đồng. Hiện nay, huyện còn hơn 200 hồ sơ đã gởi về tỉnh chờ giải quyết.

Để thực hiện tốt theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg (về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc), Ban Chỉ đạo 24 của huyện (Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 62) luôn tích cực, chủ động chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, kiện toàn hội đồng chính sách.

Cùng với đó là làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thẩm định, xét duyệt hồ sơ. Quy trình thực hiện đúng với phương châm: Bảo đảm chất lượng hồ sơ, xét duyệt đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót./.

CTV Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết