Tiếng Việt | English

28/11/2023 - 12:24

Vĩnh Hưng kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá

Dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế của huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 4.200 tỉ đồng, tăng 5,63% so cùng kỳ.

Đạt 27/29 chỉ tiêu KT-XH

Trong điều kiện KT-XH có những khó khăn, thách thức. Song với sự lãnh, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện Vĩnh Hưng thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, có 27/29 chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch đề ra.

Năm 2023, sản lượng lúa trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng ước đạt 377.000 tấn

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất đạt trên 4.200 tỉ đồng, tăng 5,63% so cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt 2.873 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch; lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 504 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch; lĩnh vực thương mại - lưu trú đạt 823 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch.

Diện tích sản xuất lúa năm 2023 trên 57.330ha, đạt 101% kế hoạch, sản lượng ước đạt 377.000 tấn. Trong năm, thị trường tiêu thụ tương đối ổn định, nông dân tiêu thụ lúa gạo thuận lợi, giá bán cao hơn so cùng kỳ và ít biến động. Lợi nhuận bình quân cả năm ước đạt 44,6 triệu đồng/ha.

Đến nay, huyện có 7/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thái Trị đã lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, xã Tuyên Bình Tây đạt 16 tiêu chí, số tiêu chí xã nông thôn mới đạt bình quân 18,67 tiêu chí. Huyện có 4/9 tiêu chí đã đạt chuẩn.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ lưu trú từng bước phát triển. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển, trong năm, huyện đầu tư 172 danh mục công trình, nguồn vốn trên 131 tỉ đồng.

Công tác sắp xếp, lập lại trật tự đô thị được triển khai thường xuyên; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường được tăng cường giúp cho cảnh quan đô thị được thông thoáng. Từ đó, góp phần làm cho thị trấn Vĩnh Hưng ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 20/11 đạt gần 66 tỉ đồng, đạt 101% so với dự toán tỉnh giao, đạt 90% so với dự toán huyện giao. Ước thực hiện cả năm là 82,5 tỉ đồng, ước đạt 126% so với dự toán tỉnh giao và ước đạt 113% so với dự toán huyện giao.

Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, huyện có 19/22 trường đạt chuẩn quốc gia, 10/10 xã, thị trấn đạt chuẩn xã văn hoá, văn minh đô thị, 54/54 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hoá. Công tác chuyển đổi số được chú trọng, lao động - thương binh và xã hội được quan tâm thực hiện đúng quy định. Quốc phòng luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành công tác diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2023. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với nước bạn Campuchia,…

Nhiều giải pháp trong năm 2024

Theo đánh giá của huyện Vĩnh Hưng, bênh cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH vẫn còn những tồn tại, hạn chế như mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có lúc, có nơi chưa chặt chẽ.  Kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ, chưa bảo đảm phục vụ sản xuất ứng dụng công nghệ cao và phát triển liên kết sản xuất. Hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã còn thấp.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tuy có phát triển nhưng tốc độ còn chậm, quy mô nhỏ lẻ, sức cạnh tranh chưa cao. Công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, nhất là tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên và ma túy,...

Người dân chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế

Năm 2024, huyện Vĩnh Hưng đề ra mục tiêu, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng trưởng giá trị sản xuất theo hướng tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đất nông nghiệp, gắn với việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ ở mức cao nhất. Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là đầu tư cho vùng lúa ứng dụng công nghệ cao; các công trình trọng điểm, chương trình đột phá, tập trung thực hiện các chỉ tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và cải thiện đời sống người dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Theo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường, để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024, huyện tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững. Hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao năng lực chủ động liên kết tiêu thụ đầu ra, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Rà soát lại hệ thống trường lớp trên địa bàn huyện, để có kế hoạch đầu tư theo quy định. Tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu về y tế. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, lồng ghép với các mô hình để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội,.../.

Một số chỉ tiêu trong năm 2024: Tổng giá trị sản xuất đạt 4.500 tỉ đồng; tổng diện tích sản xuất cả năm 56.600ha, sản lượng đạt 350.000 tấn; thu ngân sách nhà nước đạt 93 tỉ đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; giảm 85 hộ nghèo; hoàn thành thêm 1 xã nông thôn mới; huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết