Tiếng Việt | English

18/10/2015 - 10:45

Long An

Vĩnh Hưng thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo

Những năm qua, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã triển khai nhiều chương trình, biện pháp để giảm nghèo và đã đạt kết quả rất khả quan, cụ thể trong 5 năm đã có trên 1.000 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 8,22% (năm 2010) xuống còn 3,86% (năm 2015).


Hỗ trợ người dân nuôi bò một trong những biện pháp giảm nghèo hiệu quả

Công tác giảm nghèo được huyện xác định là mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, các ngành có liên quan luôn bám sát với điều kiện thực tế, huy động tối đa các nguồn lực, ưu tiên cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Trong 5 năm qua có trên 4,3 tỷ đồng được huy động để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo; miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trên 21.000 lượt học sinh; xây dựng 116 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo; cấp trên 26.500 thẻ BHYT, tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, trợ cấp khó khăn đột xuất cho người nghèo, cận nghèo và cho các hộ Việt kiều Campuchia sống trên địa bàn huyện chưa có quốc tịch Việt Nam khó khăn về đời sống.

Ngoài ra, huyện còn tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo như: Chương trình ngân hàng bò, Chương trình 135, tổ chức các lớp hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật... Bên cạnh đó, huyện còn tạo điều kiện để các hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, hướng dẫn hỗ trợ sử dụng nguồn vốn vay có lại hiệu quả./.

CTV: Minh Phương

 

Chia sẻ bài viết