Tiếng Việt | English

27/01/2023 - 08:53

Vững tin vào năm mới!

Đón năm 2023 với niềm tin và khát vọng vươn lên tầm cao mới. Báo Long An lược ghi ý kiến của lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh về quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh:

Năm 2023, Thành ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối, tinh thần, thái độ làm việc, phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu đô thị loại I trong năm 2024.

Không khí rộn ràng mừng xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tạo khí thế, niềm tin mới, vững tin sẽ đạt nhiều thắng lợi mới. Ảnh: Trần Thoa

Thành ủy đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, tiếp tục lãnh đạo chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, đồng bộ, toàn diện việc phát triển KT-XH. Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Năm 2023, thành phố quyết tâm thu ngân sách đạt chỉ tiêu tỉnh giao, phấn đấu tăng thu 13,5% để trên cơ sở đó nâng cao tỷ lệ chi đầu tư phát triển. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết (NQ) Đại hội XI Đảng bộ thành phố; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo tập trung thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 25/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện NQ số 35-NQ/TU, ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP.Tân An giai đoạn 2021-2030; NQ số 44-NQ/TU, ngày 22/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng TP.Tân An đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024;…

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy:

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, huyện sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm để đạt các kết quả về KT-XH. Trước tiên là quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu để đi lên đô thị loại III. Thứ hai là thực hiện NQ số 25 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư vì huyện Đức Hòa là một trong những địa phương trọng điểm về thực hiện nhiệm vụ này. Phát huy những kết quả đã đạt trong năm 2022, huyện lãnh đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân đối với các dự án đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ. Thứ ba, tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Chương trình số 06 của Huyện ủy về huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu các xã vùng ven sông Vàm Cỏ Đông và các xã công nghiệp gắn với thực hiện hiệu quả NQ số 13-NQ/TU, ngày 19/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Thứ tư, tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực cho huyện. Qua đó, tạo được đội ngũ kế thừa và lao động phục vụ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Thứ năm, tập trung đầu tư để đến năm 2025 “về đích” huyện nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm:

Năm 2023, huyện tập trung hoàn thành huyện nông thôn mới; xây dựng lộ trình, các bước cụ thể để đưa Cần Giuộc phát triển trở thành đô thị loại III - thành phố trong thời gian sớm nhất. Trong đó, huyện quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời, tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ, đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của Cảng Quốc tế Long An. Huyện huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là việc kết nối giữa vùng thượng và vùng hạ, giữa các địa phương khác, kết nối với TP.HCM. Trước mắt, huyện tập trung mở rộng các Đường tỉnh (ĐT): 835, 835B, 826, 826C; đường đê Trường Long và đầu tư công trình điểm nhấn của huyện - quảng trường sông Cần Giuộc; xây dựng phố đêm cặp theo sông Cần Giuộc; đầu tư mở rộng các tuyến đường nội ô của huyện; chỉnh trang bộ mặt đô thị theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành:

Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện 60/60 nhiệm vụ mà ngành đề ra. Trong đó, khắc phục triệt để những hạn chế về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu không còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn và phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành. Kịp thời rà soát, sửa đổi, tham mưu ban hành mới các cơ chế, chính sách trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là các chính sách liên quan bồi thường hỗ trợ tái định cư, quản lý đất đai, xử lý chất thải rắn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Tổng thể đo đạc bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh theo hướng chính xác, phù hợp với thực tế; phấn đấu đến hết năm 2023, bước sang năm 2024, tỉnh có cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính hoàn thiện, đồng bộ và thống nhất. Phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các dự án thuộc công trình trọng điểm, chương trình đột phá theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI như ĐT830E, ĐT823D, ĐT 822B, đường Vành đai 3 và các dự án trọng điểm phát triển kinh tế: Khu công nghiệp Nam Tân Tập, Khu công nghiệp IDICO Thủ Thừa. Rà soát những dự án còn vướng mắc kéo dài để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ, giải quyết dứt điểm từng dự án. Phấn đấu công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư cho người dân đạt trên 95%.

Giám đốc Sở Xây dựng - Nguyễn Văn Hùng:

Năm 2023, ngành tập trung rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư để huy động các nguồn lực dành cho hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng xã hội và tổ chức chung tay tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, kiến tạo đô thị xanh, sạch, đẹp,... Từng bước hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu, chi tiết, nhất là các khu vực trọng điểm phát triển đô thị và triển khai đồng bộ các dự án gắn với chương trình phát triển đô thị. Ngành tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu, liên quan đến công tác quy hoạch kiến trúc; phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; quản lý nhà và thị trường bất động sản; quản lý xây dựng; thanh, kiểm tra. Tiếp tục kiểm tra quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, tập trung đẩy nhanh tiến độ các đồ án quy hoạch do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; đôn đốc địa phương triển khai, thực hiện Chương trình phát triển đô thị theo lộ trình đề ra; triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023; tham mưu ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, kế hoạch kiểm tra việc dành quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân;...

Công nhân, lao động làm việc những ngày đầu năm

Năm 2023 có vai trò quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025, Long An đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới, song cũng dự báo không ít khó khăn, thách thức, thậm chí mức độ còn cao hơn năm 2022. Để hiện thực hóa khát vọng của tỉnh, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương,... phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo và đề cao kỷ cương, liêm chính, vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên tầm cao mới.

Thanh Nga (ghi)

Chia sẻ bài viết