Tiếng Việt | English

11/09/2020 - 19:51

Yêu cầu nhà đầu tư báo cáo tiến độ, công khai thông tin dự án

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, các nhà đầu tư có đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh phải thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai dự án và công bố công khai thông tin dự án.

Ngành chức năng kiểm tra dự án đầu tư tại huyện Bến Lức

Theo đó, các nhà đầu tư có dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn phải thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về tiến độ triển khai dự án. Nội dung báo cáo tiến độ triển khai dự án gồm tiến độ đã thực hiện, kế hoạch thực hiện đối với các thủ tục như đo đạc; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quy hoạch xây dựng; thủ tục môi trường; tiến độ san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật,… Đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và đề xuất các biện pháp giải quyết, khắc phục.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, nhà đầu tư có thể thực hiện báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý dự án đầu tư của tỉnh. Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, trên hệ thống đã cập nhật sơ bộ thông tin của 1.034 dự án trên địa bàn tỉnh Long An, các nhà đầu tư chỉ cần cập nhật lại đầy đủ chính xác thông tin dự án và báo cáo định kỳ tiến độ triển khai dự án đầu tư của các nhà đầu tư.

Bên cạnh việc định kỳ báo cáo tiến độ, nhà đầu tư phải thực hiện công khai thông tin tại vị trí dự án. Ngoại trừ các dự án đầu tư trực tiếp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Việc công khai thông tin được thực hiện qua bảng thông tin thể hiện đẩy đủ các nội dung như tên dự án, chủ đầu tư, quy mô dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án,…

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các nhà đầu tư báo cáo tiến độ, công khai thông tin dự án nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn. Từ đó, góp phần giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; giúp người dân và các tổ chức nắm bắt, theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án của nhà đầu tư. Đồng thời, thông qua việc báo cáo, lãnh đạo địa phương và cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt được khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Những nhà đầu tư không thực hiện báo cáo tiến độ triển khai, không công khai thông tin dự án sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định. Thậm chí có thể ngừng hoặc chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của Luật Đầu tư./.

Đức

Chia sẻ bài viết