Tiếng Việt | English

12/03/2020 - 15:41

Khảo sát Dự án khu công nghiệp và cầu cảng Phước Đông

Ngày 12/3, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An – Hoàng Đình Cán cùng lãnh đạo huyện Cần Đước khảo sát Dự án khu công nghiệp và cầu cảng Phước Đông.

Đoàn khảo sát Dự án khu công nghiệp và cầu cảng Phước Đông

Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông được xây dựng trên địa bàn xã Phước Đông, huyện Cần Đước, với diện tích trên 140ha. Công trình đang trong quá trình thi công, tuy nhiên, còn khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tranh chấp giữa Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại Thăng Long và Công ty cổ phần IMG Phước Đông và tranh chấp giữa hộ dân với Công ty cổ phần IMG Phước Đông.

UBND huyện thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền và ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong việc giải quyết khiếu kiện, tranh chấp giữa công ty và các bên liên quan.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán đề nghị địa phương tập trung giải quyết các tranh chấp, chủ đầu tư cần thực hiện đúng cam kết bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, giải quyết tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an toàn, đẩy nhanh tiến độ dự án trên địa bàn huyện; đồng thời bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích chính đáng đối với người dân, góp phần tạo diện mạo mới cho sự phát triển công nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thiên An

Chia sẻ bài viết