Tiếng Việt | English

15/01/2018 - 16:47

Năm 2017, Long An có 1 Nhà giáo Nhân dân và 63 Nhà giáo Ưu tú

Năm 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo có nhiều nỗ lực trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong năm qua, Long An có 1 giáo viên được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 63 cán bộ, giáo viên được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Cô Phạm Thị Tố Vui (giáo viên Trường Tiểu học Thuận Bình, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa) - Nhà Giáo Nhân dân đầu tiên của tỉnh Long An

Năm 2017, Long An có 278/669 trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó, mầm non: 61/224 trường, tiểu học: 120/262 trường; THCS: 86/135 trường, THPT: 11/48 trường.

Toàn tỉnh có 191/192 xã, phường, thị trấn và 15/15 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; có 190/192 xã, phường, thị trấn và 15/15 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Trong đợt xét chọn Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14, năm 2017, Long An có 1 giáo viên được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 63 cán bộ, giáo viên được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Năm 2017, toàn tỉnh có 104 cá nhân trong và ngoài ngành được xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"...

Năm 2018, ngành tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu quan trọng về sự nghiệp phát triển giáo dục; tiếp tục sắp xếp và phát triển hệ thống, mạng lưới trường lớp từ mầm non đến phổ thông phù hợp với quy hoạch và theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa,... ./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết