Tiếng Việt | English

03/02/2023 - 14:23

Tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân tộc – Tôn giáo

Ngày 03/02, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và Ban Chỉ đạo Dân tộc – Tôn giáo tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc – Tôn giáo; thực hiện QCDC ở cơ sở, phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải đề nghị ​tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân tộc – Tôn giáo

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo các cấp trong tỉnh kịp thời ban hành hướng dẫn thi đua thực hiện QCDC ở cơ sở các loại hình, hướng dẫn tiêu chí đánh giá thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2022-2025. Theo đó, BCĐ tỉnh, huyện và các cơ quan, doanh nghiệp tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Các chỉ thị, nghị quyết và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là việc thực hiện các công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được triển khai hiệu quả.

Tập thể được nhận Cờ thi đua vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và xây dựng kế hoạch cải cách hành chính; đầu tư nâng cấp trang thiết bị; phân công đội ngũ cán bộ phụ trách bộ phận một cửa; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết cho nhân dân. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân được tăng cường. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân. Trong năm, cấp huyện và cơ sở tiến hành hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm và duy trì, nhân rộng thực hiện 58 mô hình Dân vận khéo có hiệu quả, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương.

Ban Chỉ đạo công tác Dân tộc - Tôn giáo tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được tăng cường. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được quan tâm giải quyết theo quy định của pháp luật.

12 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Phối hợp chỉ đạo triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ 01/7/2023; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo nhằm tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ. Rà soát, đánh giá hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa các bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp với nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Dân tộc - Tôn giáo theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào tôn giáo trong tình hình mới.

Dịp này, có 2 tập thể được nhận Cờ thi đua và 12 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022./.

Ngọc Mận – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết