Tiếng Việt | English

30/09/2015 - 14:40

Bao nhiêu doanh nghiệp phải ngừng hoạt động trong 9 tháng?

Trong 9 tháng qua, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 47.604 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 9 (từ 20/8 - 20/9), cả nước có 7.042 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 44,5 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 6,3 tỷ đồng.

So với tháng 8, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 24,3%; số vốn đăng ký giảm 19,3%. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 22,6%; số vốn đăng ký tăng 45,9%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tháng 9 là 125,9 nghìn người, giảm 3,0% so với tháng trước.

Mặc dù trong tháng, cả nước có 1.515 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động so với tháng trước nhưng lại có 9.439 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, bao gồm 1.443 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7.996 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 672 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh minh họa: KT)

Tính chung trong 9 tháng qua, cả nước có 68.347 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 420,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28,5% về số doanh nghiệp và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 9 tháng là 12.848 doanh nghiệp, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014. Nhìn chung, tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 9 tháng năm nay có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, thể hiện sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và hiệu quả của các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng là 6.962 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,5%). Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 2.519 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên; 1.897 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên; 1.510 doanh nghiệp tư nhân và 1.036 công ty cổ phần.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng là 47.604 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 12.437 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 35.167 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 17.183 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên; 15.398 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên; 9.284 công ty cổ phần; 5.738 doanh nghiệp tư nhân và 1 công ty hợp danh./.

PV/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết