Tiếng Việt | English

26/04/2024 - 16:19

Bến Lức: Phấn đấu đạt huyện nông thôn mới cuối năm 2024

Trên cơ sở nghị quyết của Huyện ủy và các kế hoạch của UBND huyện, huyện Bến Lức tỉnh Long An đã xây dựng chương trình cụ thể, xác định rõ những nội dung trọng tâm, phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện và từng địa phương, đơn vị trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Sau gần 4 năm thực hiện bằng nhiều giải pháp tích cực, huyện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tập trung công tác lãnh, chỉ đạo

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út chia sẻ, tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, UBND huyện đã chủ động ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM giai đoạn 2021-2025; xây dựng huyện NTM và xã NTM nâng cao, giai đoạn 2021-2025. Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 27-NQ/HU, ngày 30/6/2021 (NQ số 27), Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghị quyết đến cán bộ chủ chốt của huyện, xã, thị trấn. Qua rà soát điều kiện thực tế của từng địa phương, UBND huyện điều chỉnh lộ trình các xã NTM nâng cao đến năm 2025.

Xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

NQ số 27 xác định đến năm 2025, huyện Bến Lức đạt 9/9 tiêu chí, có 30% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 14/14 xã đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn huyện có 12/14 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Mỹ Yên, Thanh Phú). Huyện phấn đấu đến cuối năm 2024 có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM (Bình Đức, Thạnh Lợi) và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Long Hiệp); năm 2025, xã Thạnh Đức đạt chuẩn NTM nâng cao.

Về xây dựng huyện NTM, huyện Bến Lức đã đạt 7/9 tiêu chí. Còn 2 tiêu chí chưa đạt là giao thông và môi trường. Với các tiêu chí đã đạt, huyện tiếp tục rà soát để giữ vững và phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Hiện nay, huyện phấn đấu xây dựng thị trấn Bến Lức đạt chuẩn đô thị văn minh và hoàn thiện thêm nhiều tuyến giao thông, nhất là giao thông nông thôn để thuận tiện trong đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân,... Hầu hết các chỉ tiêu phấn đấu đều có khả năng đạt và vượt kế hoạch đề ra vào cuối năm 2024 để hoàn thiện các tiêu chí, đến quí I-2025, Bến Lức được công nhận huyện NTM.

Sau gần 4 năm triển khai, thực hiện NQ số 27, với sự tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, kết cấu hạ tầng được đầu tư góp phần cho KT-XH của huyện phát triển vượt bậc, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, huyện đã chủ động lồng ghép nhiều nguồn vốn thực hiện nhiều chương trình để xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao và huyện NTM. Từ năm 2021 đến nay, huyện đã bố trí tổng vốn đầu tư xây dựng các công trình từ ngân sách do huyện quản lý hơn 107 tỉ đồng; năm 2023, hơn 27 tỉ đồng và nhiều tài sản, vật kiến trúc trên đất trị giá hàng tỉ đồng. Ngoài ra, huyện còn nhận được sự đầu tư từ nguồn vốn của Trung ương thông qua xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong năm 2023 gần 70 tỉ đồng (đầu tư xây dựng đường giao thông, cầu, cống,...). Người dân Bến Lức xa quê và tại địa phương đóng góp tiền mặt, vật chất khác tổng trị giá hàng ngàn tỉ đồng.

UBND huyện giao từng thành viên Ban Chỉ đạo XDNTM huyện thực hiện đúng theo quy chế, có kế hoạch phối hợp hoàn thành từng tiêu chí do ngành mình phụ trách theo thời gian quy định. Ban Chỉ đạo XDNTM cấp xã xây dựng kế hoạch phù hợp, sát tình hình địa phương để thực hiện các tiêu chí còn lại hoặc nâng cao các tiêu chí đã đạt theo điều kiện cơ sở như điều chỉnh quy hoạch (nếu có), huy động các nguồn lực xã hội; sử dụng hiệu quả việc nâng tỷ lệ nước sạch từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, vệ sinh môi trường nông thôn;... bảo đảm theo lộ trình”.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út

Diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc

Thực hiện chương trình XDNTM đã góp phần thay đổi diện mạo của huyện Bến Lức. Qua đó, chất lượng môi trường sống không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở nông thôn vượt kế hoạch đề ra (năm 2023 đạt 68,11%, nghị quyết là 65,5%). Hoạt động kinh doanh buôn bán phát triển với nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích bảo đảm phục vụ người dân.

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Bến Lức được nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa (Trong ảnh: Đường giao thông tại xã Lương Hòa) Ảnh: ViệT Hằng

Trên địa bàn huyện còn hình thành vùng chanh nguyên liệu ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Hiện nay, quả chanh Bến Lức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Bến Lức Long An”, góp phần đưa cây chanh không hạt trở thành hàng hóa có giá trị gia tăng cao.

Thời gian qua, huyện ứng dụng tốt công nghệ 4.0, chuyển đổi số trong quản lý công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Theo ông Lê Thành Út, trong xây dựng huyện NTM, huyện cơ bản đạt và vượt một số chỉ tiêu theo NQ số 27. Tuy nhiên, huyện vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trong đó, quy hoạch và quản lý quy hoạch còn chậm và nhiều bất cập, chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch NTM. Các xã đã hoàn thành tiêu chí giao thông giai đoạn trước (2015-2020) nhưng so với quy định hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu (mặt đường còn dưới 3m), khi phát triển xã NTM nâng cao không đáp ứng được quy định (từ 4m trở lên); việc điều chỉnh quy hoạch chưa kịp thời, nhất là có quy hoạch vùng hỗ trợ nông nghiệp; việc huy động nguồn lực XDNTM gặp nhiều khó khăn;...

Hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp trong huyện tập trung quán triệt sâu, rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao và huyện NTM. Huyện chú trọng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện các tiêu chí đề ra, nhất là những tiêu chí chưa đạt, đạt thấp. Đồng thời, UBND huyện xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, giao trách nhiệm cho từng ngành, địa phương trong từng giai đoạn, nhằm phấn đấu xây dựng huyện NTM đúng kế hoạch đề ra.

UBND huyện giao từng thành viên Ban Chỉ đạo XDNTM huyện thực hiện đúng theo quy chế, có kế hoạch phối hợp hoàn thành từng tiêu chí do ngành mình phụ trách theo thời gian quy định. Ban Chỉ đạo XDNTM cấp xã xây dựng kế hoạch phù hợp, sát tình hình địa phương để thực hiện các tiêu chí còn lại hoặc nâng cao các tiêu chí đã đạt theo điều kiện cơ sở như điều chỉnh quy hoạch (nếu có), huy động các nguồn lực xã hội; sử dụng hiệu quả việc nâng tỷ lệ nước sạch từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, vệ sinh môi trường nông thôn;... bảo đảm theo lộ trình./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết