Tiếng Việt | English

14/04/2022 - 15:11

Bình Hòa Trung đón nhận danh hiệu xã văn hóa - nông thôn mới

Ngày 14/4, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới.

Xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa đạt chuẩn xã văn hóa -  nông thôn mới

Theo báo cáo, giai đoạn 2015 - 2021 xã Bình Hòa Trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chuẩn về xây dựng gia đình văn hóa, duy trì giữ vững và nâng chất ấp văn hóa, xã nông thôn mới, xã văn hóa nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

Hiện nay, xã còn 10 hộ nghèo, tỷ lệ 0,96%. Có 92,47% hộ gia đình sản xuất nông nghiệp trong xã được tuyên truyền, phổ biến khoa học - kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 5 tổ hợp tác với 53 thành viên. Từ năm 2016 đến nay mở được 8 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 221 học viên bao gồm các lớp nuôi bò, đan giỏ xách, đan lục bình, lớp kỹ thuật trồng cây ăn quả,... 

Đa số lực lượng lao động của xã đều có việc làm, thu nhập ổn định, thu nhập bình quân đầu người hiện nay của xã đạt 50,7 triệu đồng/người/năm. Giai đoạn 2019 - 2021, xã có 93,1% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền, có 4/4 ấp được công nhận ấp văn hóa được duy trì giữ vững từ năm 2015 đến nay.

Ngoài ra, 100% ấp của xã tích cực vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của người dân, góp phần giữ vững và nâng chất xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới với số tiền khoảng 42 tỉ đồng. 4/4 ấp có nhà văn hóa, khu thể thao từng bước đạt chuẩn. Mỗi ấp đều có từ 3 câu lạc bộ đội, nhóm trở lên sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hoạt động thường xuyên.

Dịp này, lãnh đạo UBND huyện và UBND xã Bình Hòa Trung trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong góp phần xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới./.

Bé Ngoan - Phú Vinh

Chia sẻ bài viết