Tiếng Việt | English

30/07/2015 - 18:28

Cần Đước: Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa

Cần Đước không chỉ nổi tiếng với đặc sản gạo nàng thơm chợ Đào mà nơi đây còn được biết đến là vùng đất giàu văn hóa với đình làng và những câu lạc bộ đờn ca tài tử. Cũng từ một trong những cái nôi văn hóa ấy, Cần Đước đã được chọn thực hiện đề án xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh giai đoạn 2010-2015; đồng thời đó cũng là một trong 4 chương trình đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X đã đề ra.

Trung tâm văn hóa - thể thao xã được xây dựng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân

Qua thời gian thực hiện, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã có một bước chuyển vượt bậc từ hạ tầng đến văn hóa, tinh thần. Ngay khi thực hiện đề án xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa thì huyện đã quan tâm nâng chất cuộc sống người dân. Điều này được thể hiện rõ qua các số liệu đã thực hiện được như tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố hiện nay hơn 99%, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 2,3%, thu nhập bình quân đầu người của huyện đã đạt 46 triệu đồng. Ngoài ra, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%, hộ sử dụng điện là 99%.

Bên cạnh đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân ở một địa phương xây dựng huyện điểm văn hóa cũng rất quan trọng. Chính vì vậy, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Toàn huyện có 17 xã, thị trấn đã thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, trong đó có 13 trung tâm đã được xây mới. Toàn huyện có 39 nhà văn hóa ấp, khu phố được đầu tư xây dựng kiên cố, các đình làng cũng được duy tu, sửa chữa tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các lễ hội. Từ những sự đầu tư đó, phong trào thể dục - thể thao, văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh, có thêm nhiều câu lạc bộ đờn ca tài tử được thành lập và sinh hoạt định kỳ thường xuyên. Hiện huyện có 5 hội và 46 câu lạc bộ thể dục - thể thao duy trì hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống trường học, y tế có sự phát triển vượt bậc, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em và khám, chữa bệnh của người dân địa phương.

Đặc biệt, người dân tích cực đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để cùng chính quyền thi công nhiều công trình góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp. Ý thức, trách nhiệm xây dựng huyện điểm văn hóa của người dân còn thể hiện rõ hơn qua những việc làm và tham gia tích cực trong các cuộc vận động, phong trào. Chẳng hạn, người dân nhiệt tình tham gia đăng ký hộ gia đình văn hóa, hiện tỷ lệ bình xét đạt hơn 98%; thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư nên hiện huyện có 118/118 ấp, khu phố văn hóa và 15/17 xã, thị trấn được công nhận xã, thị trấn văn hóa, hơn 82% xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy.

Theo đánh giá của Huyện ủy Cần Đước, khi bắt tay thực hiện xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa từ năm 2010, huyện gặp rất nhiều khó khăn nhưng từ sự giúp sức của tỉnh và các nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp và sự nỗ lực của các cấp chính quyền thì dần dần những vướng mắc được tháo gỡ. Sau 5 năm tập trung thực hiện các tiêu chí, huyện đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng ngày càng phát triển, các tiềm năng và lợi thế được phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, tình làng nghĩa xóm ngày thêm bền chặt…

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Đoàn Thị Nguyệt cho biết: “Đến nay, huyện cơ bản đã hoàn thành 31/31 tiêu chí về xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa. Trong thời gian tới, huyện sẽ phát huy những kinh nghiệm, bài học và huy động các nguồn lực thực hiện giữ vững, nâng chất các tiêu chí đã đạt, củng cố các tiêu chí còn “non”. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao y tế, giáo dục, môi trường để xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa Cần Đước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.

Cũng theo bà Nguyệt, để huyện Cần Đước đạt chuẩn huyện điểm điển hình về văn hóa, huyện tiếp tục thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới. Đó là tăng cường tuyên truyền, vận động trong các cấp, các ngành và người dân, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy dân chủ cơ sở và tập trung đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, huyện sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả hơn; huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển ở địa phương và xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…/.

Vũ Quang 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích