Tiếng Việt | English

26/09/2023 - 15:01

Cần Giuộc sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua ‘Dân vận khéo’ giai đoạn 2021 - 2023  

Ngày 26/9, Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2023. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Phước Hùng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Phước Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo", huyện quán triệt, triển khai, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Toàn huyện đã xây dựng được 93 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Các cơ quan, đơn vị bám sát tình hình thực tế thực hiện khảo sát, lựa chọn mô hình gắn liền với các nhiệm vụ theo Nghị quyết cấp ủy đề ra.

Đặc biệt, có 33 mô hình đem lại lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhân rộng. Đó là mô hình Trồng rau, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; Hũ gạo tình thương; Tặng thẻ bảo hiếm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh; Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Khu dân cư tự quản; IT áo xanh; Em nuôi của Đoàn; Nuôi heo đất; Mẹ đỡ đầu cho con; Vận động giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm;…

Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, ổn định an ninh, chính trị - trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết, củng cố niềm tin cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”; xây dựng các mô hình “dân vận khéo”: Chuyến xe rau nghĩa tình; Bó rau 0 đồng; Shipper thanh niên; Bếp ăn yêu thương; Sóng và máy tính cho em;… Huy động đoàn viên, hội viên nòng cốt tham gia các loại hình tình nguyện, từ thiện xã hội để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Phước Hùng đề nghị, UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện tiếp tục duy trì nội dung thi đua và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, trên các lĩnh vực. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối, kết hợp trong thực hiện các mô hình thi đua “Dân vận khéo”. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, góp phần nâng chất các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2023./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết