Tiếng Việt | English

10/11/2023 - 10:08

Châu Thành chủ động đấu tranh trên 'mặt trận' mạng xã hội

Khi công nghệ ngày càng phát triển, mạng xã hội (MXH) ngày càng phổ biến thì việc duy trì hoạt động các trang Facebook, Zalo, blog,... nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet là điều hết sức cần thiết và luôn được Huyện ủy Châu Thành, (tỉnh Long An) quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Tận dụng lợi thế mạng xã hội

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là giữ gìn, củng cố bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống lại sự xuyên tạc, phá hoại, nhận thức sai trái của các lực lượng bên ngoài và bên trong; làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng thấm sâu, đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Fanpage CHÂU THÀNH 89 hiện có 13.000 lượt theo dõi

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ vừa mang đến nhiều cơ hội, vừa là thách thức không hề nhỏ. Thông qua MXH, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, khoét sâu những sơ hở, mất cảnh giác của ta để bóp méo sự thật nhằm làm lung lay nhận thức, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

MXH trở thành công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện việc chống phá Đảng và Nhà nước ta. Nắm rõ điều đó, Huyện ủy Châu Thành, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện xác định công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên MXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

Ngoài kênh truyền thông chính thống, Huyện ủy Châu Thành đặc biệt chú trọng "mặt trận" MXH, nỗ lực tận dụng ưu thế của MXH để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên tất cả lĩnh vực; tuyên truyền thông tin tích cực; định hướng dư luận nhằm củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy Châu Thành quan tâm đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trong tình hình mới vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. BCĐ 35 của huyện cũng có kế hoạch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong năm 2023.

Xác định MXH là “mặt trận” quan trọng và không thể buông lỏng, BCĐ 35 huyện tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng nhằm đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Các trang, nhóm trên Facebook, Mocha 35 được thành lập để chia sẻ, lan tỏa các bài viết tích cực và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Fanpage CHÂU THÀNH 89, nhóm công khai CHÂU THÀNH, nhóm bí mật CHÂU THÀNH 35 và 1 nhóm điều hành chung CHÂU THÀNH 35 trên Mocha 35 hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào việc định hướng tư tưởng của nhân dân. Phối hợp cùng BCĐ 35 của huyện là lực lượng 47 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện với nhiều bài viết tích cực, đấu tranh phản bác trên Fanpage CHÂU THÀNH QUÊ TÔI, nhóm công khai NGƯỜI CHÂU THÀNH.

Bên cạnh đó, 13 xã, thị trấn, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đều thành lập nhóm bí mật, tham gia chia sẻ tin, bài có nội dung tích cực và đấu tranh, phản bác với các thông tin sai trái, xuyên tạc.

Kết quả nổi bật

Thông tin từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, ngoài các bài viết phản ánh hoạt động chính trị, xã hội trên địa bàn huyện, các trang thông tin còn có nhiều bài viết đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, ôn lại truyền thống lịch sử, kể chuyện danh nhân, anh hùng dân tộc,... được sưu tầm từ các nguồn chính thống.

Các thông tin tích cực về thành tựu của đất nước, của tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là trách nhiệm và vai trò của các lực lượng quân đội, công an và sự tham gia tích cực của cộng đồng được phản ánh chân thực, kịp thời, đúng bản chất.

Fanpage CHÂU THÀNH QUÊ TÔI đăng tải bài viết phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch

Trong 9 tháng năm 2023, các trang, nhóm Facebook do BCĐ 35 huyện và lực lượng 47 huyện quản lý đăng tải, chia sẻ gần 30.000 bài viết với gần 72.000 lượt chia sẻ. Ngoài ra, Trang thông tin điện tử Huyện ủy Châu Thành cũng xây dựng chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết.

Với nội dung phong phú, được kiểm duyệt chặt chẽ, các trang, nhóm do BCĐ 35 huyện và lực lượng 47 huyện quản lý nhận được sự tin tưởng của đông đảo cư dân mạng với trên 24.500 người theo dõi trang (CHÂU THÀNH 89: 12.687 lượt theo dõi, CHÂU THÀNH QUÊ TÔI: 11.847 lượt theo dõi) và gần 9.000 thành viên nhóm công khai (nhóm CHÂU THÀNH có 4.800 thành viên; nhóm NGƯỜI CHÂU THÀNH có 4.100 thành viên). Các bài viết trên trang, nhóm hầu hết có lượt tiếp cận, tương tác ổn định.

Nhằm góp phần bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài, nâng cao năng lực đấu tranh, phản bác những thông tin xấu, độc, xuyên tạc, BCĐ 35 huyện tổ chức nhiều đợt tập huấn viết tin, đăng tải tin, bài cho các thành viên BCĐ, tổ thư ký giúp việc BCĐ và cộng tác viên.

Các lớp tập huấn có nội dung đa dạng, giúp nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng tham mưu, giúp việc và lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước xây dựng “thế trận lòng dân”, an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó, đấu tranh trên “mặt trận” MXH là một trong những biện pháp quan trọng giai đoạn hiện nay. Huyện ủy, BCĐ 35 huyện Châu Thành đã và đang tận dụng tốt lợi thế của MXH trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết