Tiếng Việt | English

21/04/2022 - 14:18

Châu Thành: Năm 2022, nỗ lực vận động 2.658 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2021 được khen thưởng

Tính đến ngày 31/12/2021, toàn huyện Châu Thành có 109.131 người/110.250 người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 98,99% kế hoạch của huyện đề ra, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,06%. Song song đó, toàn huyện có 2.388/2.014 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, đạt 118,5% kế hoạch.

Thời gian qua, việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT tại địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước được người lao động và người dân đồng tình, tỷ lệ tham gia ngày càng tăng, góp phần phát triển KT-XH của huyện, bảo đảm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong quá trình tổ chức thực hiện, chính sách BHYT, BHXH ngày càng hoàn thiện, cơ bản phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Ngành BHXH thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực BHYT; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHYT, BHXH cho người lao động và người dân; giảm bớt phiền hà và nâng cao chất lượng phục vụ cho các đối tượng thuộc ngành quản lý.

Năm 2022, với chủ đề “Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện”, các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể huyện phải vận động phát triển mới 2.658 người tham gia BHXH tự nguyện; 1.550 người tham gia BHYT. Đối với ngành BHXH tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết hưởng chế độ BHXH, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ; hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở khám, chữa bệnh./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết