Tiếng Việt | English

18/06/2021 - 15:37

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 18/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến về Chuyển đổi số trong lĩnh vực NN&PTNT. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số Quốc gia; thảo luận một số vấn đề liên quan về chuyển đổi số trong lĩnh vực NN&PTNT .

Theo báo cáo tổng quan chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT, thời gian qua, Bộ đã nghiêm túc, tuân thủ các chính sách, kế hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

Nhìn chung, giai đoạn 2016 - 2020, việc ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách,... cơ bản kịp thời, tương đối đồng bộ để phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử và bảo đảm an toàn thông tin mạng theo nhiệm vụ của Bộ.

Chuyển đổi số trong NN nhằm tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số NN làm nền móng, kiến tạo thể chế, thúc đẩy chuyển đổi từ “sản xuất NN” sang “kinh tế NN”; phát triển nền NN công nghệ cao theo hướng chú trọng NN thông minh, NN chính xác, tăng tỷ trọng của NN công nghệ số trong nền kinh tế.

Song để hoàn thành mục tiêu đề ra đòi hỏi phải hoàn thiện môi trường pháp lý; hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng số; xây dựng, phát triển nền tảng số; phát triển dữ liệu; phát triển các ứng dụng, dịch vụ; bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực.

Ngoài ra, hội nghị cũng đề ra một số giải pháp: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp; nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; thu hút nguồn lực công nghệ thông tin; thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết