Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Có 96,5% hộ được công nhận gia đình văn hóa

 Đoàn kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh do Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Võ Lê Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thị xã Kiến Tường.

Năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được sự quan tâm thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng của người dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân, nhất là việc đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo nền tảng vững chắc trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Qua thực hiện các phong trào, các mô hình, đến nay, thị xã Kiến Tường có gần 96,5% hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, 7/8 xã, phường được công nhận danh hiệu “Xã, phường văn hóa”, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “đạt chuẩn văn hóa”. Trong năm, thị xã có 120 hộ thoát nghèo, đạt 150% so với chỉ tiêu đăng ký, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã xuống còn 4,12%, hiện toàn thị xã có 86% hộ có nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, 99% số hộ sử dụng điện và 96% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh.

Ông Võ Lê Tuấn lưu ý địa phương cần triển khai thực hiện tốt hơn các tiêu chí về vệ sinh môi trường; tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, phát huy vai trò xã hội hóa trong thể thao để đẩy mạnh hoạt động trên địa bàn. Đoàn kiểm tra thống nhất chấm thị xã Kiến Tường đạt 98/100 điểm theo thang điểm phong trào thi đua.

Hữu Hòa

Chia sẻ bài viết