Tiếng Việt | English

Vì sao phụ kiện vừa ra mắt của Apple đã bị 'khai tử'?

Apple đã giới thiệu phụ kiện FineWoven khi phát hành iPhone 15 như một phần trong mục tiêu trở thành công ty không phát thải carbon vào năm 2030.