Tiếng Việt | English

Yêu cầu Netflix dừng phát hành game không phép tại Việt Nam

Nếu Công ty Netflix không tuân thủ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước liên quan xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.