Tiếng Việt | English

09/07/2015 - 18:20

Đạm Cà Mau đạt lợi nhuận trước thuế gần 440 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2015, nhà máy Đạm Cà Mau đạt 103% công suất thiết kế, sản lượng urê đạt 427 nghìn tấn...

Trong 6 tháng đầu năm 2015, nhà máy Đạm Cà Mau đạt 103% công suất thiết kế, sản lượng urê đạt 427 nghìn tấn, bằng 106% so với kế hoạch và 104% so với cùng kỳ năm 2014, đồng thời cung ứng ra thị trường 420 ngàn tấn sản phẩm.

Chỉ tính riêng trong tháng 5 và tháng 6 năm 2015 (mùa vụ cao điểm), Đạm Cà Mau cung ứng ra thị trường gần 200 ngàn tấn, bình quân hàng ngày công ty xuất ra thị trường khoảng 3 ngàn tấn Urê hạt đục với giá bán cạnh tranh, ổn định.

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 3.151 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 584 tỷ đồng. Tính riêng cho giai đoạn chuyển đổi sang công ty cổ phần (từ 15/1/2015), tổng doanh thu đạt 2.903 tỷ đồng gần bằng 55% so với kế hoạch cả năm 2015, lợi nhuận trước thuế đạt 439,82 tỷ đồng bằng khoảng 70% so với kế hoạch cả năm 2015.

Tốc độ tăng trưởng này phản ảnh rõ nét kết quả của việc áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại, nhờ đó công ty kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả chi phí sản xuất kinh doanh, nguyên nhân quan trọng giúp công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận.

Song song với các hoạt động quản trị và phát triển thị trường, hoạt động nghiên cứu phát triển gắn liền với chiến lược đa dạng hoá các sản phẩm nhằm cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng cũng được PVCFC chú trọng như: Cải tiến chất lượng và thay đổi mẫu bao bì mới cho sản phẩm Urê hạt đục – Đạm Cà Mau; Ký kết hợp tác nghiên cứu và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh với đối tác BellFarm - Nhật Bản; Hoàn tất công tác nghiên cứu, chuẩn bị sản xuất các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng./.

CTV Trung Anh/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết