Tiếng Việt | English

15/11/2019 - 16:23

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt trong sự phát triển của trường

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ (trước đây là chi bộ) trường Đại học (ĐH) Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, từ đó phát huy vai trò, sức mạnh trong công tác phối hợp Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu trường hoàn thành tốt nhiệm vụ của trường.

Đảng ủy cùng lãnh đạo nhà trường mạnh dạn tìm hướng đi mới với chủ trương mở các ngành đào tạo mới ở bậc ĐH, phát triển các chuyên ngành đào tạo sau ĐH (thạc sĩ) góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đảng ủy xây dựng và lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2016-2020 của Đảng bộ nhằm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đồng thời thực hiện chủ trương của trường là phấn đấu đến năm 2023, DLA nằm trong top 100 trường ĐH đứng đầu cả nước. Theo đó, trường tập trung xây dựng theo định hướng ĐH ứng dụng, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực từ ĐH đến sau ĐH với nhiều hình thức đào tạo đa dạng. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đạt chuẩn quốc gia và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, thị trường lao động. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả đào tạo theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu của khoa học - công nghệ trong dạy học và quản lý giáo dục. Phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và nâng cao về trình độ, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm giảng dạy. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. 

Đảng ủy luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên. Đảng ủy phối hợp Ban Giám hiệu tổ chức việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,… trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo đối với các đoàn thể. Đảng ủy luôn coi trọng công tác phát triển Đảng. Ngày đầu mới thành lập, chi bộ nhà trường chỉ có 4 đảng viên, đến nay, Đảng bộ có 5 chi bộ (trong đó có 4 chi bộ cán bộ và 1 chi bộ sinh viên) với 43 đảng viên.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo, Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo các đoàn thể thực hiện hoạt động xã hội - từ thiện như chăm lo tết, xây tặng nhà tình thương cho hộ nghèo; miễn, giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách; cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi; hỗ trợ vốn cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên thông qua chương trình Ươm trồng doanh nghiệp; tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo, chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch Môi trường xanh... 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của các cơ sở giáo dục ĐH. Điều này mang đến nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Ban Giám hiệu cùng Đảng ủy nhà trường tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, kỷ cương, quyết tâm khắc phục khó khăn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng DLA trở thành một trường ĐH lớn trong khu vực và cả nước, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển KT-XH địa phương, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước./.

Nguyễn Thành Nhơn

Chia sẻ bài viết