Tiếng Việt | English

27/03/2024 - 09:44

Đảng bộ xã Hưng Điền B hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2023, Đảng bộ xã Hưng Điền B được Huyện ủy Tân Hưng đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Đảng bộ xã trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Một góc Cụm dân cư xã Hưng Điền B

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Điền B - Tạ Văn Mệnh cho biết: “Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, xã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch”.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy xã chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, Đảng ủy xã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng sâu, rộng, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

Người dân xã Hưng Điền B chuyển đổi cây trồng, tăng thu nhập

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã quan tâm xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chỉ đạo các chi bộ tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung thực hiện, thường xuyên nắm bắt thông tin, dư luận liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên để kiểm tra những trường hợp khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xã kịp thời chấn chỉnh giúp các chi bộ khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được phân công.

Công tác tổ chức, cán bộ được Đảng bộ xã chú trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên được quan tâm. Do làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, năm 2023, Đảng bộ xã kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt chỉ tiêu đề ra). Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, năm 2023, qua đánh giá, xếp loại, Đảng bộ xã có hơn 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024: 

Tổng diện tích gieo sạ hơn 74.000ha/năm, sản lượng lương thực 48.000 tấn; thu nhập bình quân đầu người hơn 75 triệu đồng/năm; hộ sử dụng nước sạch đạt 100%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; kết nạp 7 đảng viên; chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 90%;...

Kinh tế - xã hội phát triển 

Công tác lãnh đạo chính quyền thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH cũng được Đảng ủy xã tăng cường. Nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tổng sản lượng lương thực năm 2023 đạt gần 53.000 tấn. Thu nhập bình quân hơn 70 triệu đồng/người/năm. Xã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác khám, chữa bệnh cho người dân được quan tâm. Cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Xã có 6/6 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, 98,5% gia đình được công nhận gia đình văn hóa,...

Năm 2023, sản lượng lúa trên địa bàn xã Hưng Điền B đạt gần 53.000 tấn

“Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nhất là đường giao thông, hệ thống kênh, mương giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật tư nông nghiệp thuận lợi hơn” - ông Nguyễn Văn Thắng (ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B) phấn khởi nói.

Theo ông Tạ Văn Mệnh, năm 2024, Đảng bộ xã xác định mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị.

Năm 2024, với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Hưng Điền B tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn và phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả lĩnh vực với quyết tâm cao./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết