Tiếng Việt | English

18/01/2021 - 14:10

Để kinh tế tập thể ngày càng phát triển bền vững

Thời gian qua, kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) tiếp tục được khẳng định là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, kết quả đó chưa tương xứng tiềm năng và vẫn còn nhiều rào cản hạn chế kinh tế khu vực này phát triển.

Các hợp tác xã đang rất cần có những chính sách hỗ trợ

Các hợp tác xã đang rất cần có những chính sách hỗ trợ

Hiện nay, KTTT với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, gồm: HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác. Phát triển KTTT, HTX là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua, phong trào KTTT, trong tỉnh tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài, nhiều mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho thành viên, góp phần phát triển KT-XH bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, từ trước đến nay, phong trào KTTT nói chung và hoạt động của các HTX nói riêng vẫn luôn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Gò Gòn - Trương Hữu Trí chia sẻ: “Nhiều HTX không có trụ sở, đất thuê nên không ổn định, chi phí cao nên đội giá thành sản phẩm, khó cạnh tranh được với những nơi khác. Mong muốn của hầu hết các HTX  là có nơi ổn định để chủ động đầu tư, mở rộng sản xuất, sản xuất lâu dài,...”.

Khó khăn khác chính là việc thu hút đội ngũ cán bộ và thành viên xây dựng HTX. Theo thống kê, số lượng cán bộ HTX có trình độ đại học, cao đẳng đã tăng lên nhưng hiện tại phần lớn cán bộ đều đã lớn tuổi, trình độ chuyên môn hạn chế, làm việc dựa vào kinh nghiệm. Nhiều người muốn nghỉ nhưng tìm người thay thế không được. Việc quy hoạch đội ngũ cán bộ lâu dài vẫn còn rất lúng túng bởi khu vực kinh tế nông nghiệp luôn gặp khó khăn, nguồn thu HTX thấp, không có chế độ bảo hiểm xã hội,... Những năm qua, số lượng cán bộ thuộc diện thu hút nguồn nhân lực làm việc tại các HTX không nhiều. Vì vậy, mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cho HTX chuyển đổi từ mô hình chưa đạt yêu cầu.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Hương Vàm Cỏ (HTX sản xuất bánh tráng mới thành lập trên địa bàn xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) - Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Việc thiếu vốn kinh doanh đang là vấn đề khó khăn của đa số HTX. Không chỉ các HTX chuyển từ mô hình cũ sang chưa xử lý dứt điểm về tài chính mà một số HTX mới thành lập đều có quy mô nhỏ, vốn góp ít. Việc vay vốn tín dụng hạn chế do không có tài sản thế chấp. Mặt khác, HTX cũng không có khả năng lập các dự án vay vốn theo quy định mới”.

Việc ứng dụng khoa học và công nghệ, tổ chức sản xuất - tiêu thụ sản phẩm của các HTX nông nghiệp, hỗ trợ kết nối cung - cầu, xây dựng thương hiệu sản phẩm,…thời gian qua được các cấp, các ngành quan tâm nhưng kết quả đạt được cũng rất hạn chế.

Để kinh tế tập thể ngày càng phát triển bền vững

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh đặt mục tiêu tổ chức cho 100% HTX đăng ký lại và hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Các HTX hoạt động không phù hợp với luật thì tiến hành giải thể hoặc chuyển sang các hình thức tổ chức khác cho phù hợp; đồng thời, nâng tỷ lệ HTX đạt loại khá, tốt lên trên 70%. Vấn đề liên kết giữa các HTX với doanh nghiệp và nông dân trong việc tổ chức sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân cũng được coi là chỉ tiêu quan trọng. Để đạt những mục tiêu quan trọng nêu trên, Liên minh HTX tỉnh đã có kế hoạch rà soát, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh; đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ về đất đai, chế độ, chính sách đối với cán bộ HTX và các cơ chế, chính sách về ứng dụng khoa học và công nghệ, tiêu thụ sản phẩm,…

Con đường phát triển KTTT trong nông nghiệp vẫn còn nhiều gian nan phía trước, rất cần sự nỗ lực từ bản thân những thành viên các HTX và sự hỗ trợ của chính quyền các cấp.

Hiện nay, toàn tỉnh có 265 HTX, gồm: 206 HTX nông nghiệp, 23 HTX vận tải, 4 HTX xây dựng, 3 HTX thương mại - dịch vụ, 6 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 4 HTX nước, môi trường và 19 Quỹ tín dụng nhân dân; trong đó có 25 HTX ngưng hoạt động (3 HTX vận tải, 21 HTX nông nghiệp, 1 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp) và kiểm soát đặc biệt 1 quỹ tín dụng nhân dân./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết