Tiếng Việt | English

20/05/2022 - 16:48

Đoàn kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương làm việc tại Long An  

Ngày 20/5, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng các thành viên đoàn đã có buổi làm việc để triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Tỉnh ủy Long An.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Nguyễn Thái Học phát biểu tại cuộc làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 2 nhấn mạnh: Đợt này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành lập 8 đoàn kiểm tra. Đây là đợt tổng kiểm tra có quy mô lớn trên cả nước tại nhiều bộ, ngành, địa phương, trong đó có tỉnh Long An.

Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra tỉnh Long An, giai đoạn từ năm 2011 đến 2021. Trong đó, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án tham nhũng về kinh tế, tiêu cực,…Thời gian kiểm tra diễn ra từ 21/5 đến ngày 31/5/2022.

Công tác kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng.  Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật,…

Thông tin với đoàn kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được cho biết, công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, tăng cường và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

“Quan điểm của tỉnh là quyết liệt, minh bạch, công tâm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng, chống tham nhũng, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm. Theo đó, yêu cầu các đơn vị được thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn công tác trong quá trình kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu, mục đích, chương trình, kế hoạch đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Long An cũng báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm,... những kết quả đạt được và nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời có đề xuất, kiến nghị với Trung ương về một số vấn đề.

Theo báo cáo, những năm gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát; đồng thời, giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành chuyên đề về phòng, chống tham nhũng. Sau kiểm tra, giám sát, các đoàn kiểm tra, giám sát đều có báo cáo và tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời kết luận lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế đã được phát hiện./.

Đức

Chia sẻ bài viết