Tiếng Việt | English

07/12/2022 - 23:00

Đức Hòa đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thông tin từ UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An năm 2022, kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn huyện là trên 2.600 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn trong cân đối ngân sách huyện trên 1.000 tỉ đồng và ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 1.600 tỉ đồng. Huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp, quyết liệt trong thi công, đôn đốc nhà thầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục công trình, dự án, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Các đơn vị thi công triển khai, thực hiện và lập thủ tục nghiệm thu thanh, quyết toán, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Là công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, công trình đường cặp kênh Cầu Duyên (đoạn từ đường 3/2 đến đường Nguyễn Thị Hạnh) được đơn vị thi công tổ chức nhiều giải pháp để bảo đảm tiến độ của dự án. Khi hoàn thành, đường cặp kênh Cầu Duyên sẽ góp phần chỉnh trang đô thị thị trấn Hậu Nghĩa, tạo động lực thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Đại diện nhà thầu - Phạm Ngọc Hoàng cho biết: Bên cạnh bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thực hiện, đơn vị phối hợp chặt chẽ chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, lập hồ sơ, thủ tục để thanh, quyết toán khối lượng đã thực hiện theo quy định. Hiện nay, dự án đạt khoảng 80% khối lượng, dự kiến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành đúng theo hợp đồng. Đơn vị tranh thủ thời gian, bố trí nhân công đầy đủ, làm cả ngày thứ bảy, chủ nhật để hoàn thành dự án.

Huyện Đức Hòa phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Tương tự, tại công trình đường Ba Sa - Gò Mối, chủ đầu tư thường xuyên làm việc, phối hợp nhà thầu để tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án. Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại THT - Lê Quang Thông (đơn vị thi công công trình) cho biết: "Chúng tôi huy động đầy đủ máy móc, thiết bị cũng như nhân công để thực hiện. Công trình có vốn đầu tư trên 80 tỉ đồng, chiều dài toàn tuyến trên 5km. Những tồn tại, vướng mắc được nhà thầu và chủ đầu tư bàn bạc, lên phương án để tháo gỡ, dự kiến đến cuối năm 2022, công trình đạt trên 80% khối lượng theo hợp đồng. Đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát để lập hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán mỗi khi có khối lượng theo quy định, tránh ảnh hưởng đến công việc chung".

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Trương Minh Hoàng thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện xem việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022; chủ động thực hiện các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư quan tâm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện và lập thủ tục nghiệm thu thanh, quyết toán, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, hiện nay, giải ngân vốn vẫn còn chậm do gặp một số khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là tình hình biến động giá trong những tháng đầu năm 2022 (giá nhân công, giá nguyên, vật liệu tăng cao), vướng giải phóng mặt bằng, sự phối hợp chưa thật sự đồng bộ,...

Kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Hòa năm 2022 bố trí trên 2.600 tỉ đồng

Để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, huyện tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, huyện tăng cường kiểm tra, rà soát, làm việc với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt tiến độ theo cam kết nhằm sớm đưa dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ hoặc vi phạm thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng và không đủ năng lực thực hiện thì kiên quyết chấm dứt hợp đồng, lựa chọn nhà thầu khác theo quy định. Huyện chỉ đạo các phòng, ban, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hoàn chỉnh các thủ tục thanh, quyết toán khối lượng cho đơn vị thi công khi đủ điều kiện; thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công thực hiện công tác giải ngân khi có khối lượng đã đủ điều kiện thanh, quyết toán. Đồng thời, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, đồng thuận bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công thực hiện dự án theo kế hoạch./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết