Tiếng Việt | English

15/06/2015 - 16:11

Đức Hòa: Phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài

Đức Hòa là huyện có phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh, nhất là trong 5 năm gần đây.

Việc xây dựng và phát triển Quỹ hội Khuyến học được các cấp hội quan tâm vận động, huy động bằng nhiều hình thức.Từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm huyện chi cho công tác khuyến học, khuyến tài trên 2 tỉ đồng. Trong năm 2014, huyện đã chi 2,42 tỉ đồng giúp học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường. Hiện nay, nguồn quỹ khuyến học huyện còn tồn 15,5 tỉ đồng. Đặc biệt trong 5 năm qua, phong trào khuyến học còn được sự “trợ sức” của Quỹ học bổng Võ Văn Tần do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sáng lập vào tháng 6-2013. Ngồn vốn ban đầu của quỹ này gần 8,5 tỉ đồng. Năm học 2014 -2015 là năm đầu tiên quỹ học bổng được trao cho các em sinh viên khó khăn và khen thưởng học sinh giỏi vượt bậc của huyện.

Ngoài việc tiếp sức học sinh nghèo trên địa bàn huyện, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để ai cũng được học hành, Quỹ học bổng Võ Văn Tần ra đời còn có ý nghĩa nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân và truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng. Để từ đó, các em sẽ nỗ lực học tập bằng niềm tự hào./.

Phúc An 

Chia sẻ bài viết