Tiếng Việt | English

15/12/2022 - 16:05

Đức Hòa: Thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2022  

Ngày 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 12, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện quyết tâm ra sức phục hồi mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt đời sống xã hội, nêu cao ý chí tự lực, tự cường tập trung phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Huyện ủy Đức Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 12

Kinh tế của huyện đang trên đà phục hồi và phát triển khá tốt, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,11% vượt cao so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (9,01%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp. Công nghiệp - xây dựng có sự phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng đạt 12,37%. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phục hồi và phát triển khá, tăng trưởng 12,05%.

Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, đạt 1.386,6 tỉ đồng. Đầu tư công được tập trung thực hiện theo kế hoạch. Văn hóa - xã hội phát triển ổn định; bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính được tập trung lãnh đạo chặt chẽ, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực;...

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy trình hội nghị Huyện ủy lần thứ 12

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, thông qua các dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2022; Nghị quyết Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Chương trình làm việc của Huyện ủy năm 2023; cho ý kiến về dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2022, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội chung của tỉnh. Năm 2023 - là năm quan trọng, cần tập trung, quyết tâm thật lớn để thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2022

Ngoài các nhiệm vụ trong Nghị quyết Huyện ủy đã nêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đề nghị huyện tập trung thực hiện một số nội dung. Chủ động triển khai kế hoạch của năm 2023 ngay từ đầu năm (thu ngân sách, xây dựng cơ bản, giải ngân đầu tư công,…). Tập trung tốt cho công tác thu ngân sách - thu nợ thuế. Cần tập trung hơn cho công giải ngân đầu tư công trong thời gian còn lại của năm 2022, bảo đảm giải ngân đạt kế hoạch của năm. Huyện cần tập trung công tác giải phóng mặt bằng, các công trình trọng điểm, công trình tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện (ĐT823D, ĐT824, ĐT825,…) và các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Tăng cường công tác quản lý đất đai; nhất là quản lý, thanh lý đất công; thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 kỳ đầu 2021-2025; triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 2023; tạo môi trường thân thiện với nhà đầu tư, luôn hỗ trợ doanh nghiệp hết mình, cùng với tỉnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI);.../.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết