Tiếng Việt | English

13/11/2023 - 18:52

HĐND TP.Tân An tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp

Ngày 13/11, HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên giải trình giữa 2 kỳ họp. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh và Phó Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Nguyễn Ngọc Sang chủ trì phiên giải trình.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh và Phó Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Nguyễn Ngọc Sang chủ trì phiên giải trình

Nội dung phiên giải trình tập trung vào các vấn đề liên quan đến chủ đề “Tình hình, kết quả triển khai, thực hiện các tiêu chí xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024”. Trong đó, tập trung vào đánh giá việc thực hiện các tiêu chí theo quy định, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Thời gian qua, việc triển khai, thực hiện xây dựng TP.Tân An đạt chuẩn đô thị văn minh có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố; sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh trong công tác triển khai, thực hiện xây dựng các danh hiệu đô thị văn minh trên địa bàn; đặc biệt là được sự quan tâm, phối hợp của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu, rộng góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; được người dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí. UBND các xã, phường có sự chủ động trong việc rà soát đánh giá từng tiêu chí đô thị văn minh theo tình hình thực tế của địa phương, trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, lộ trình để triển khai, thực hiện. Bên cạnh những kết quả đã đạt, thành phố vẫn còn một số khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện.

Tại phiên giải trình, đại biểu nêu ý kiến về một số vấn đề yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan liên quan làm rõ các vấn đề về phân loại rác tại nguồn; cây xanh vỉa hè; trật tự đô thị; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; bảo hiểm y tế;…

Các vấn đề được UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn trả lời, làm rõ cũng như có các giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên giải trình

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh đánh giá phiên giải trình diễn ra với tinh thần nghiêm túc, có sự đổi mới, thẳng thắn, trách nhiệm, có xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan và hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu đặt ra. 

Ông đề nghị thời gian tới, UBND thành phố, các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường cần tiếp tục rà soát các tiêu chí, phải khẩn trương, tập trung vào những tiêu chí khó, nhất là các chỉ tiêu về phân loại rác tại nguồn, nước sạch, bảo hiểm y tế, trật tự đô thị,… UBND các xã, phường phải nắm chắc các tiêu chí đô thị văn minh; các phòng, ban và UBND xã, phường cần có sự phối hợp sâu sát, thường xuyên trao đổi thông tin để triển khai, thực hiện hiệu quả, chính xác, bảo đảm thực chất trong thực hiện các tiêu chí;…/.

Phạm Ngân – Nhựt Kha

Chia sẻ bài viết