Tiếng Việt | English

18/01/2021 - 15:15

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025

Ngày 13/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2025. Đây được xem là bước ngoặt giúp các HTX từng bước ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 sẽ tạo điều kiện cho các hợp tác xã mới thành lập hoạt động ổn định và phát triển

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 sẽ tạo điều kiện cho các hợp tác xã mới thành lập hoạt động ổn định và phát triển

Theo nội dung chương trình, các đối tượng như HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động, hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển, mở rộng; các HTX, liên hiệp HTX được thành lập từ việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, người dân có nhu cầu thành lập tổ chức KTTT sẽ được hỗ trợ tư vấn thông tin, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức KTTT, HTX cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - Đặng Minh Hải cho biết: “Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX do Thủ tướng ký quyết định được triển khai, thực hiện đối với các tổ chức KTTT, HTX hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, gồm: Hỗ trợ kinh phí tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong và ngoài nước, chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hàng, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, Chương trình còn hỗ trợ xây dựng một số trung tâm xúc tiến thương mại, hỗ trợ chi phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm cho các tổ chức KTTT tại các địa phương. Điều kiện để nhận được hỗ trợ là các tổ chức KTTT, HTX phải có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, thực hành sản xuất xanh, OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm),...”.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Nội dung hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế, chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên,...; xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản bao gồm hệ thống cấp thoát nước đầu mối, đê bao, kè, đường giao thông, công trình xử lý nước thải chung đối với vùng nuôi trồng thủy sản,…

Anh Dương Đồng Ngọc Nhân - thành viên HTX TM-DV-SX Thuận Phát, chia sẻ: “Phần lớn HTX có quy mô nhỏ, năng lực sản xuất, kinh doanh hạn chế; trình độ, năng lực của cán bộ quản lý HTX còn thấp, chưa xây dựng được phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp cho nên hoạt động của nhiều HTX chưa mang lại lợi ích như mong muốn cho các thành viên. Nhiều HTX chỉ hoạt động được thời gian ngắn phải giải thể hoặc tan rã. Chính vì thế mà bên cạnh những HTX thành lập mới thì số HTX ngừng hoạt động và giải thể cũng liên tục tăng. Nếu các HTX có quy mô nhỏ nhận được sự hỗ trợ từ chương trình sẽ có điều kiện tốt hơn để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh”.

Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ, phát triển khu vực KTTT, HTX cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của toàn dân về KTTT, HTX. Tăng cường năng lực của các tổ chức KTTT, HTX nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết