Tiếng Việt | English

09/05/2021 - 20:26

Hơn 2 năm, Long An bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 1.000ha

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An - Nguyễn Văn Thông, qua 2 năm thực hiện Kết luận số 720-KL/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, Long An đã bồi thường được 1.036,253ha đất (trong đó tính từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, ngày 03/12/2019 đến nay bồi thường 521,831ha).

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn được lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương quan tâm. Nhất là từ sau khi thực hiện Kết luận số 720-KL/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 89/KH-BCĐGPMB ngày 16/4/2020 của Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh.

Qua 2 năm, Long An thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 1.000ha đất

Công tác này đạt được nhiều chuyển biến tích cực, số diện tích đất được thu hồi cơ bản để thu hút đầu tư. Các dự án trọng điểm: Đường vành đai TP.Tân An và Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, Đường tỉnh 830,… có nhiều chuyển biến, các dự án có vướng mắc kéo dài nhiều năm (Khu công nghiệp, Khu tái định cư An Nhựt Tân; Khu công nghiệp và Cầu cảng Phước Đông,…) đã được giải quyết cơ bản.

Tổng số diện tích đất 1.036,253ha được thu hồi cơ bản để phục vụ thu hút đầu tư và bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Trong đó, huyện Bến Lức thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ thêm diện tích 301,5ha với 1.699 hộ, số tiền 2.178,7 tỉ đồng. Huyện Đức Hòa đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ thêm diện tích 425,62ha, 2.191 hộ, số tiền 3.807,88 tỉ đồng.

Địa bàn huyện Cần Giuộc thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ thêm diện tích 197,06ha với 1.531 hộ, số tiền 1.830,44 tỉ đồng, (trong đó từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 ngày 03/12/2019 đến nay đã chi trả được diện tích 96,28ha, 816 hộ, số tiền 1.079,54 tỉ đồng).

TP.Tân An thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thêm diện tích 18,4184ha, 719 hộ dân, số tiền 264,818 tỉ đồng. Huyện Cần Đước đã chi trả bồi thường, hỗ trợ thêm diện tích 12,91ha, 195 hộ, số tiền 60,16 tỉ đồng. Huyện Thủ Thừa chi trả diện tích 75,29ha, 920 hộ, số tiền 492,387 tỉ đồng. Trên địa bàn huyện Tân Trụ đã chi trả diện tích 3,55ha với 172 hộ, số tiền 100,165 tỉ đồng./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết