Tiếng Việt | English

19/11/2015 - 14:31

TP.Tân An – Long An

Hơn 26 tỷ đồng thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”


Tặng quà cho hộ nghèo nhân hoạt động Về nguồn tại xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An tháng 10/2015  Ảnh: CTV Minh Đoàn

15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, TP.Tân An, tỉnh Long An đã huy động hơn 26 tỷ đồng vào các mục tiêu an sinh xã hội như: Xây dựng mới và sửa chữa 547 căn nhà Đại đoàn kết, 426 căn nhà tình thương, mái ấm công đoàn, nhà đồng đội; chăm lo cho gần 85.000 hộ nghèo ăn tết; giúp đỡ trên 5.200 lượt học sinh nghèo.

Ngoài ra, mặt trận các cấp cùng với các tổ chức thành viên thường xuyên duy trì, nhân rộng các phong trào và mô hình giảm nghèo được triển khai hiệu quả, nổi bật như: Chương trình “Giúp bạn vượt khó đến trường” của Thành đoàn Tân An, “ Vì nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu chiến binh, “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân,… đã giúp hội viên, đoàn viên thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo của thành phố.

Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm từ 2.797 hộ, đạt 7,7% năm 2000 xuống còn 604 hộ, đạt 1,66% năm 2015; đặc biệt nhiều gia đình từ chỗ nhà ở tạm bợ, dột nát đến nay đã có nhà ở khang trang, cuộc sống ổn định, thoát được đói nghèo.

Cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” đã vun đắp truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc; nội dung, phương pháp công tác Mặt trận tiếp tục được đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo củng cố phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện xã hội hóa hoạt động giảm nghèo, đóng góp đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội./.

CTV Kim Ngân

Chia sẻ bài viết