Tiếng Việt | English

24/11/2022 - 10:33

Hướng dẫn đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

Ngày 24/11, Bộ Tư pháp phối hợp Sở Tư pháp Long An tổ chức tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trong bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đại diện sở, ban, ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự.

Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) - Ngô Quỳnh Hoa giải đáp các thắc mắc

Tại buổi tập huấn, đại biểu được nghe báo cáo viên của Bộ Tư pháp thông tin những nội dung cơ bản, điểm mới của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; Thông tư số 09/2021/TT-BTP, ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Đại biểu dự tập huấn

Bên cạnh đó, đại biểu cũng được hướng dẫn triển khai Quyết định số 1723/QĐ-BTP, ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn TCPL thuộc bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới, tiêu chí TCPL thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã  đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn TCPL gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tại buổi tập huấn, một số thắc mắc của đại biểu cũng được báo cáo viên giải đáp, làm rõ./. 

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết