Tiếng Việt | English

16/09/2021 - 10:16

Hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An về việc bảo đảm 100% học sinh (HS) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 10/9/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An có Hướng dẫn các trường tiểu học, THCS, THPT, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh thực hiện thu BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021-2022.

Theo đó, trừ những HSSV đã tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT thì HSSV đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Long An là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT.

Tại Long An, khi HS tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%. Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, cụ thể mức đóng năm học 2021-2022 là 4,5% x 1.490.000 đồng = 67.050 đồng/tháng, trong đó HS tự đóng 70%: 67.050 đồng x 70% = 46.935 đồng/tháng; ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng 30%: 67.050 đồng x 30% = 20.115 đồng/tháng.

Phương thức đóng, thời hạn sử dụng thẻ:

1 . Đối với HS vào lớp 1

Đây là nhóm trẻ em dưới 6 tuổi, thuộc diện được cấp thẻ BHYT miễn phí, mã người tham gia trên thẻ là TE và thẻ có giá trị sử dụng liên tục từ ngày sinh ra cho đến đủ 72 tháng tuổi. Đối với trẻ có ngày sinh từ ngày 30/9/2015 trở về trước thì hạn sử dụng thẻ được tính đến hết ngày 30/9/2021. Khi trẻ vào lớp 1, tham gia BHYT năm học 2021-2022 tại các trường tiểu học, mã người tham gia trên thẻ là HS và thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2021 liên tục với thẻ cũ, để bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT do có thời gian tham gia liên tục 5 năm trở lên.

- Phương thức đóng 2 lần:

+ Lần 1: Nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng BHYT cho 3 tháng còn lại của năm 2021 với số tiền 140.805 đồng/HS (46.935 đồng/tháng x 3 tháng), nộp tiền về BHXH huyện, thị xã, thành phố trước ngày 25/9/2021.

Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021.

+ Lần 2: Nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng BHYT cho 12 tháng của năm 2022 với số tiền 563.220 đồng/HS (46.935 đồng/tháng x 12 tháng), nộp tiền về BHXH huyện, thị xã, thành phố trước ngày 25/12/2021.

Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

- Phương thức đóng 1 lần:

Nhà trường lập danh sách và thu một lần cho 15 tháng với số tiền 704.025 đồng/HS (46.935 đồng/tháng x 15 tháng), nộp tiền về BHXH huyện, thị xã, thành phố trước ngày 25/9/2021.

Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2022.

2. Đối với SV năm thứ nhất tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề

Đây là nhóm HS khối lớp 12 của năm học 2020-2021 đã tham gia BHYT tại các trường THPT, mã người tham gia trên thẻ là HS và thẻ hết hạn sử dụng sau ngày 30/9/2021. Khi theo học năm nhất tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, tham gia BHYT năm học 2021-2022 sẽ được cấp thẻ BHYT mới với mã người tham gia trên thẻ là SV và giá trị sử dụng thẻ từ ngày 01/10/2021.

Nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng BHYT đối với SV đầu khóa học như hình thức thu nộp đối với HS vào lớp 1.

3. Đối với HSSV các khối lớp, khóa học còn lại (kể cả HSSV hết hạn thẻ BHYT theo đối tượng khác không được cấp tiếp)

Đây là nhóm HSSV đã tham gia BHYT năm học 2020-2021 có thẻ BHYT hết hạn sử dụng sau ngày 31/12/2021, HSSV tiếp tục đóng tiền tham gia BHYT để được gia hạn liên tục giá trị sử dụng thẻ BHYT đã có (không phải in cấp lại thẻ mới).

 Nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng BHYT cho 12 tháng của năm 2022 với số tiền 563.220 đồng/HS (46.935 đồng/tháng x 12 tháng) nộp tiền về BHXH huyện, thị xã, thành phố trước ngày 25/12/2021.

Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

Tham gia BHYT HSSV được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện tuyến huyện và tương đương; các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp cho nhà trường.

Được biết, theo hướng dẫn này, BHXH tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT HSSV và hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học mới bằng các hình thức phù hợp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, hướng dẫn HSSV cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số để có các thông tin hữu ích về chính sách BHYT, theo dõi quá trình tham gia và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để khám, chữa bệnh./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết